ภาพบรรยากาศงานสัมมนา และ Workshop “ภาวะ วูบ หมดสติ”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา และ Workshop “ภาวะ วูบ หมดสติ”
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง