FAQs สำหรับตรวจหาภูมิต้านทานแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19

December 14 / 2023

 

 

 

 FAQs ตรวจหาภูมิต้านทานแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19

 

  

Q : ใครที่สามารถตรวจได้บ้าง?

 

A : 1. คนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19  

     2. คนที่หายจากโควิด-19  

     3. คนที่ไม่แน่ใจว่าเคยได้เชื้อไม่รู้ตัว และอาจมีภูมิแล้ว

 

 

 

 

 

Q : ควรตรวจเมื่อไหร่?

 

A : 1. หายจากโควิด หรือหลังจากไปเสี่ยงมา ไม่น้อยกว่า 1 - 3 เดือน  

     2. หลังฉีดวัคซีนเข็มสอง ประมาณ 1 เดือน

 

Q : ค่าที่ได้หลังจากการตรวจบอกถึงอะไร?

 

A : เป็นการตรวจโดยการเจาะเลือดหาภูมิที่มีต่อโปรตีนหนามบนผิวของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นจุดที่ไวรัสใช้ในการเจาะเข้าเซลล์ร่างกาย

    ภูมิที่มีต่อโปรตีนหนามในปริมาณที่สูงเพียงพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและลดความรุนแรง และเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้

 

    

Q : แล้วเราจะแปลผลการตรวจได้อย่างไร?

 

A : ผลการตรวจที่ได้จะเป็นหน่วยของภูมิชนิด IgG ต่อโปรตีนหนามของเชื้อก่อโรคโควิด-19

  • หากระดับของภูมิต่ำกว่า  1.0 หน่วย แปลผลการตรวจได้ว่า " ไม่พบภูมิต่อเชื้อ "
  • หากระดับผลการตรวจสูงกว่า  1.0 หน่วย แปลผลการตรวจได้ว่า " พบภูมิต่อเชื้อ "
  • หากระดับผลการตรวจสูงกว่า  4.8 หน่วย แปลผลได้ว่า " พบภูมิต่อเชื้อในระดับสูง "
  • ระดับภูมิที่มากกว่า  4.8 หน่วย  เป็น " เกณฑ์ในการเลือกผู้บริจาคพลาสมาหลังหายป่วยจากโควิด-19 เพื่อนำพลาสมาไปรักษาผู้ป่วย "

 

  • หน่วยในการวัดระดับภูมิของเครื่องตรวจแต่ละบริษัทมีค่าไม่เท่ากัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ 

 

 

Q : แสดงว่าถ้ามีภูมิจะป้องกันการติดเชื้อโควิดได้?

 

A : ภูมิที่ตรวจได้จากการเจาะเลือดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันจากไวรัสของร่างกายเรา การมีภูมิในระดับสูงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ แต่การตอบสนองของภูมิคุ้มกันระดับเซลล์อื่นๆ ของร่างกายก็มีส่วนช่วยเช่นกัน

 

 

Q : ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ต่อต้านการติดเชื้อไม่ดี?

 

A : -  ไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือมีภูมิในระดับต่ำ

    -  เชื้อกลายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้

    -  การตอบสนองภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ของบุคคลนั้นทำงานได้ไม่ดี เช่น มีโรคประจำตัว ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

 

 

แม้ว่าภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อหรือวัคซีนรุ่นแรก อาจไม่สามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ทั้งหมด แต่ระดับภูมิที่สูง และการตอบสนองระดับเซลล์ก็ช่วยลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ดี

 

Q : แล้วภูมิจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

 

A : โดยส่วนใหญ่ระดับภูมิจะค่อยๆ ลดลงในระยะเวลา 3-6 เดือน ซึ่งอาจมีระดับต่ำเกินกว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ การมีระดับภูมิตอบสนองที่สูงในระยะแรก จะมีโอกาสที่ระดับภูมิจะไม่ลดต่ำเกินกว่าระดับป้องกันได้นานกว่า

 

Q : มีภูมิแล้วยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่หรือไม่?

 

A : แม้ว่าจะมีภูมิในระดับสูงแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อกลายพันธุ์ และการมีภูมิจะลดการติดเชื้อแบบมีอาการลงไปได้มาก หมายความว่า ท่านอาจเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ที่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อได้

 

Q : ถ้าต้องการตรวจทำอย่างไร?

 

A : แจ้งความประสงค์ในการตรวจได้ที่

     -  แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1

     - แผนกที่ท่านมารับการรักษา หรือแพทย์นัดตรวจติดตามอาการ

 

 

 

แพคเกจและรายละเอียดการตรวจคลิก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/905