ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี (Covid19 Antibody Level Test) คืออะไร?
ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี (Covid19 Antibody Level Test) คืออะไร?
June 01 / 2021

 

 

ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 คืออะไร?

(Covid19 Antibody Level Test)

 

 

 

ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (Covid19 Antibody Level Test) คืออะไร?

 

เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อเข้าสู่เซลล์ และทำให้เกิดการติดเชื้อ

เมื่อร่างกายได้รับเชื้อหรือวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ โดยระดับของภูมิต้านทานที่มากพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

 
ทำไมต้องตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV2 ?
 

 1. เพื่อติดตามการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานหลังจากได้รับวัคซีน โดยส่วนใหญ่จะตรวจเมื่อได้รับวัคซีนครบแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 2. เพื่อติดตามการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อ COVID-19 โดยสามารถตรวจได้หลังการติดเชื้อประมาณ 4 สัปดาห์
 3. เพื่อตรวจหาระดับภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว


การตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบระดับของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19

 

 

 

วิธีตรวจทำอย่างไร ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ ถึงจะทราบผลตรวจ?
 

ตรวจได้จากการเจาะเลือดส่งห้องปฏิบัติการ คนไข้จะทราบผลตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

 

การแปลผลตรวจ

 • ผล Negative (ปริมาณ igG < 4.33 BAU/ml)
  หมายความว่ายังไม่มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ณ วันที่ตรวจวิเคราะห์ อาจเนื่องจากยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน หรือร่างกายยังไม่มีการสร้างภูมิตอบสนองต่อ Spike Protein
 • ผล Positive (ปริมาณ igG ≥ 4.33 BAU/ml)
  หมายความว่า มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ต่อ Spike Protein ณ วันที่ตรวจวิเคราะห์ อาจเนื่องจากร่างกายเคยติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีน

กรณีผลการตรวจเป็น Positive ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ดังนั้น ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

 

 

 

ถ้าต้องการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (Covid19 Antibody Level Test) ต้องทำอย่างไร ?
 

สามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 ได้ที่

 • แผนกตรวจสุขภาพ
 • แผนกที่ท่านมารับการรักษา

 

 

FAQs ตรวจหาภูมิต้านทานแอนดิบอดีต่อเชื้อโควิด-19 คลิก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1069

 
ระดับของภูมิต้านทานที่มากพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

29/6/64