ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19  ครั้งที่ 32

August 18 / 2021

 

ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19  ครั้งที่ 32โดย โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

 


ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตกันในครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต ทั้งหมด 227 ท่าน 

โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ