ภาพกิจกรรมวันเบาหวานโลก"อยู่ให้สุขกับเบาหวาน"
ภาพกิจกรรมวันเบาหวานโลก"อยู่ให้สุขกับเบาหวาน"
November 17 / 2015

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันเบาหวานโลก "อยู่ให้สุขกับเบาหวาน"

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558