s ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต ธารน้ำใจที่แท้จริงครั้งที่ 10

ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต ธารน้ำใจที่แท้จริงครั้งที่ 10

February 27 / 2024

 

 

ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต ธารน้ำใจที่แท้จริงครั้งที่ 10

 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง
มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก รวม 203 unit

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน
 สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ