พิธีรับมอบสระว่ายน้ำ เงินซ่อมแซมถนนและงานแถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
พิธีรับมอบสระว่ายน้ำ เงินซ่อมแซมถนนและงานแถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
September 22 / 2015

พิธีรับมอบสระว่ายน้ำ เงินซ่อมแซมถนน 
และงานแถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

 

          เมื่อวานนี้ (23 กันยายน 2557) เวลา 14.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสมคิด สมศรี 
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานงานพิธีรับมอบสระว่ายน้ำ เงินซ่อมแซมถนน และงานแถลงข่าวความร่วมมือ
ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างโรงพยาบาลรามคำแหง โดย นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล รองกรรมการผู้จัดการ
และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ
บำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก ในการดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ