ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19  ครั้งที่ 33
ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19  ครั้งที่ 33
November 08 / 2021

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19  ครั้งที่ 33


โดย โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตกันในครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต ทั้งหมด 245 ท่าน 

โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ