คณะอนุกรรมการแพทยสภา ประเมินเพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์

February 23 / 2024

 

 

คณะอนุกรรมการแพทยสภา ตรวจประเมินหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์
เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ด้าน “TMS” โรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ แพทยสภา ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ร่วมด้วย นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร สีลารัศมี และคณะอนุกรรมการฯ ตรวจประเมินหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (TMS) โดยมี นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, นพ.พิชญ สมบูรณสิน, คุณธฤต ชื่นอิ่ม กรรมการบริหาร พร้อมด้วย พญ.อริยา ทิมา ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองและอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดสมอง นำทีมดูแลต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

 

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (TMS) เป็นโครงการนำร่องเพื่อทดลองความเหมาะสมของแบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์ และสำรวจสถานการณ์จริงในการฝึกอบรม (หลักสูตร 3 เดือน) ของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลรามคำแหงมีประสบการณ์มาแล้วจึงอยากให้ทุกที่ได้รับการดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพ และหวังผลเพื่อเพิ่มคุณภาพของการรักษา โดยการผลิตบุคลากรเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วย ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาให้กระจายความสามารถของการรักษาไปทั่วทุกที่ของประเทศ จึงจัดตั้งการอบรมหลักสูตรนี้โดยผ่านแพทยสภาให้อนุมัติรับรองหลักสูตรซึ่งผู้อบรมสามารถดูข้อมูลที่สอนไปทางออนไลน์และทำการสอบออนไลน์มาได้ สามารถดูซ้ำได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎีจนกว่าจะผ่านเกณฑ์แพทยสภา หลังจากนั้นเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติจริงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข

19/08/2565

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum plus Check up ของสุภาพบุรุษ

โปรแกรมสุขภาพRAM Platinum plus program สำหรับผู้ชายที่สามารถบอกถึงรายละเอียดและสามารถเข้าถึงโรคร้ายที่อาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง

ราคา 59,990 บาท

โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย l โรงพยาบาลรามคำแหง

รักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป

ราคา 96,500 บาท

ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา สามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา

ราคา 31,300-98,500 บาท

แพ็กเกจศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบไม่ต้องผ่าตัด

ราคา 33,000-120,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพสตรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ RAM Platinum รายละเอียด เช่น การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นต้น

ราคา 30,990 บาท