โรงพยาบาลรามคำแหง ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน จำนวน 10 ตัน

February 27 / 2024

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง นำวัสดุใช้แล้วร่วมส่งเข้าโครงการขยะกำพร้ากลับบ้าน จำนวน 10 ตัน ให้แก่บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด เพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมและรณรงค์การจัดการขยะที่ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือขยะกำพร้า ด้วยการนำไปผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือลดการใช้ถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

 

ทางโรงพยาบาล จึงรวบรวมวัสดุใช้แล้ว อาทิ ชุดนอน ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ที่หมดอายุการใช้งานและได้ทำการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งมอบให้โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน โดย บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด สำหรับนำไปทำเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน

 

โดยได้รับเกียรติจากคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมถ่ายภาพและส่งรถออกเดินทางนำขยะกำพร้าจำนวนมากกว่า 10 ตัน ไปยังบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา