ภาพบรรยากาศงานอบรมครรภ์คุณภาพ 2023 “Healthy Moms and Babies”

February 27 / 2024

 

ภาพกิจกรรมงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

Healthy Moms and Babies


 

ภาพบรรยากาศงานอบรมครรภ์คุณภาพ 2023 “Healthy Moms and Babies” เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง ซึ่งได้รับความสนใจจาก คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

 

ได้รับเกียรติจาก พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดา นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด คุณศศิภา กรินทรากุล นักกำหนดอาหารและคุณเบญจพร หิรัญสินสุนทร นักกายภาพบำบัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญประจำห้องเด็กอ่อน มาคอยให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพอีกด้วย  

 

พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ ได้เยี่ยมชมศักยภาพและความพร้อมของห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด ห้องรอคลอด ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาลตั้งใจจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์  

 

โรงพยาบาลรามคำแหงขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม เพื่อการดูแลลูกน้อยอย่างถูกวิธีและปลอดภัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข

01/03/2566