รามคำแหงให้ความสำคัญกับงานพิมพ์ วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

February 23 / 2024

 

โรงพยาบาลรามคำแหงได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานพิมพ์

โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ในเวลาเดียวกันยังส่งเสริมให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นความเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ป่วยและพนักงาน โดยการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดจากผลิตภัณธ์ที่เป็นของแท้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลการดูแลสุขภาพที่ดี และในเวลาเดียวกันยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

 

เพื่อให้บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม มีการตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงของมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในการรักษาผู้ป่วยและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างและส่งเสริมให้กับความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นตัวอย่างในการลดใช้วัสดุพลาสติกและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลรามคำแหงให้ความสำคัญกับการนำเสนอและส่งเสริมให้แก่ทีมงานและผู้รับบริการเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกคนในสังคมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของทุกคนในที่สุด

 

 

 

 

แก้ไข

31/07/2566

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High Dose Flu Vaccine For Elderly)

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 24.2%

ราคา 2,400 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุตั้งแต่ 1 - 8 เดือน

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13

พ่อแม่ยุคใหม่ สร้างเกราะป้องกันให้ลูกด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี”

ราคา 10,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 8,000 บาท

แพ็กเกจคลอดลูกแบบธรรมชาติและทำหมัน l โรงพยาบาลรามคำแหง

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท