โรงพยาบาลรามคำแหงได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานพิมพ์โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลรามคำแหงได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานพิมพ์โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
July 25 / 2023

 

โรงพยาบาลรามคำแหงได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานพิมพ์

โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ในเวลาเดียวกันยังส่งเสริมให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นความเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ป่วยและพนักงาน โดยการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดจากผลิตภัณธ์ที่เป็นของแท้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลการดูแลสุขภาพที่ดี และในเวลาเดียวกันยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

 

เพื่อให้บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม มีการตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงของมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในการรักษาผู้ป่วยและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างและส่งเสริมให้กับความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นตัวอย่างในการลดใช้วัสดุพลาสติกและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลรามคำแหงให้ความสำคัญกับการนำเสนอและส่งเสริมให้แก่ทีมงานและผู้รับบริการเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกคนในสังคมในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของทุกคนในที่สุด

 

 

 

 

แก้ไข

31/07/2566

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

Healthy heart package (ผู้หญิง)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้หญิง)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

Superior health 45+ ผู้หญิง

ราคา 11,490 บาท

Diabetic care package แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (ผู้หญิง)

“เบาหวาน” โรคใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม รู้ทันป้องกันได้

ราคา 4,890 บาท

Cancer screening female แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (ผู้หญิง)

เริ่มตรวจคัดกรองค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคมะเร็งเพื่อป้องกันโรคในอนาคตหรือก่อนมะเร็งร้ายจะลุกลาม

ราคา 10,490 บาท

Superior health 45+ ผู้ชาย

ราคา 11,490 บาท