บทความสุขภาพโรงพยาบาลรามคำแหง หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

March 18 / 2024

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

 

 

ปกติหัวใจคนเราเต้นประมาณ 60 - 80 ครั้ง/นาที ทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในคนที่เป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหัวใจจะหยุดเต้นหรือเต้นแบบไม่มีประสิทธิภาพจนไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ ปัญหานี้เกิดจากระบบไฟฟ้าที่มีปัญหา

 

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) คืออะไร?

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คือการที่หัวใจไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้เพียงพอ เพราะมีปัญหาในระบบไฟฟ้าที่กำกับระบบจังหวะการเต้นของหัวใจ จนทำให้หัวใจหยุดเต้น หรือเต้นแบบไม่มีประสิทธิภาพ

 

  

 

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถเกิดกับใครได้บ้าง?

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน มักเกิดขึ้นเฉียบพลันและไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน ทำให้ไม่มีโอกาสเตรียมตัว ซึ่งคนที่มีโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่น เพราะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าของหัวใจอยู่แล้ว Arrhythmia ส่วนคนที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ อาจไปกระตุ้นทำให้เกิดได้ในระหว่างที่เป็น

 

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง?

 

 • ประวัติครอบครัว
 • ความดันโลหิตสูง
 • สูบบุหรี่
 • เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง
 • เคยเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ
 • มีหัวใจเต้นผิดปกติ
 • เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, กล้ามเนื้อหัวใจตาย

 

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีอาการอย่างไร?

 

คนที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจะหมดสติทันที เพราะสมองขาดเลือดจากหัวใจที่หยุดเต้น

 • เป็นลมหมดสติ
 • ไม่มีชีพจร
 • ไม่หายใจ

 

 

ผู้ที่มีโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย กล้ามเนื้อหัวใจหนา กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนกำลัง หัวใจทำงานล้มเหลว ท่านเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด SCA ควรเข้ารับการรักษา และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาวิธีการป้องไม่เป็นโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีวิธีการตรวจอย่างไรบ้าง?

 

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ตรวจวัดค่าแรงบีบตัวของหัวใจด้วยการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram)
 • สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหัวใจเต้นผิดปกติ ควรรักษาให้ถูกต้อง ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดถ้าใช้ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิด SCA ได้
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความเสี่ยงสูงหรือเคยรอดชีวิตจาก SCA แพทย์จะทำการฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าเครื่องกระตุกหัวใจ (AICD) ไว้ที่หน้าอก เครื่องนี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นแพทย์ประจำตัวที่จะทำการกระตุกหัวใจให้กลับมาเป็นปกติโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิด SCA สำหรับท่านที่มีโรคหัวใจอ่อนกำลัง ควรปรึกษาแพทย์ว่าท่านควรได้รับเครื่องตัวนี้หรือไม่

 

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จะป้องกันได้อย่างไร?

 

ในคนที่เป็นโรคที่หายยากอย่างเบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูงควรควบคุมให้อยู่ในระดับที่แพทย์แนะนำ คนที่เป็นโรคหัวใจอื่นๆ อยู่ ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มักเกิดขึ้นเฉียบพลันทันที ทำให้ไม่มีโอกาสเตรียมตัว

 • เลิกสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
 • ตรวจสอบประวัติครอบครัว
 • ตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เเละเบาหวาน
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

 

เมื่อพบคนที่ทรุดตัวลงหรือลงไปนอนกับพื้น ควรปฏิบัติอย่างไร?

 

ควรดูว่าหมดสติ มีชีพจร หายใจอยู่หรือไม่ คนที่หมดสติ ทรุดลงไป อาจจะเป็นจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตทันที

 • กู้ชีวิตพื้นฐาน หรือ เรียกคนมาช่วย
 • โทรหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 1669
 • ใช้ AED

 

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเกิดขึ้นได้กับทุกคน มักเกิดขึ้นเฉียบพลันและไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน คนที่มีโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healthy heart package (ผู้หญิง)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้หญิง)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

Healthy heart package (ผู้ชาย)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้ชาย)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

“Healthy start program” โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ดูแลหัวใจและปอดของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ราคา 3,000 บาท

บริการอุปกรณ์ตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พกพาได้

ติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกล เหมาะกับใครบ้าง ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ พบอาการไม่บ่อยเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งไม่สามารถตรวจพบหัวใจเต้นผิดจังหวะ ด้วยวิธีตรวจอื่นๆ

ราคา 12,000 บาท

บันทึกการเต้นของหัวใจในโลกยุคดิจิทัล "ป้องกันภาวะหัวใจวาย"

Multiday Patch Holter (แผ่นบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) อุปกรณ์บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแผ่น แปะติดที่หน้าอก สามารถบันทึกการเต้นของหัวใจติดต่อกันได้หลายๆ วัน

ราคา 6,000 บาท