กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

February 27 / 2024

คุณอัญชนา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ ในนามโรงพยาบาลรามคำแหง
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเขตบางกะปิ ประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ