ข่าวสาร - รพ.รามคำแหง ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ๒๗,๕๔๓ ดอก

February 27 / 2024

ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์
ในโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๙,๙๙๙ ดอก” ให้แก่คุณวุฒิ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ จำนวน ๒๗,๕๔๓ ดอก
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงาน และประชาชนจิตอาสา เพื่อแสดงความจงรักภักดี