RAM-HOSP ตู้ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว รพ.รามคำแหง
RAM-HOSP ตู้ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว รพ.รามคำแหง
May 12 / 2020

 

 

RAM-HOSP ตู้ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว รพ.รามคำแหง
 

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้จัดทำโครงการ “RAM-HOSP ตู้ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว” เพื่อให้ทุกคนมาร่วมป็นผู้ให้แบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กันและกัน

โดยมีการนำตู้ไปตั้งตามจุดเพื่อให้ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ได้แบ่งปัน ส่งต่อความห่วงใยกันเพียงเปิดตู้ “ผู้ให้” หยิบสิ่งของเข้าไปใส่ไม่ว่าจะเป็นของกิน อาหารแห้งต่างๆ ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน หรือ “ผู้รับ” ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 หยิบออกมาเท่าที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ และเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้หยิบบ้าง

 

“RAM-HOSP ตู้ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว” จัดตั้งไว้ 2 จุด คือ

1.​ บริวณด้านข้างแผนกฉุกเฉิน ด้านหน้าโรงพยาบาล

2.​ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาล 2 และ 3

 

โดยเป็นพื้นที่ร่มเหมาะแก่การจัดเก็บอาหาร ไฟฟ้าสว่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ผู้ที่นำของมาใส่ตู้และผู้มาเลือกนำของไปใช้ ได้ล้างมือกันด้วย