ภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 29 สู้วิกฤติ COVID-19
ภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 29 สู้วิกฤติ COVID-19
May 06 / 2021

 

 

 

 

 

ภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 29 สู้วิกฤติ COVID-19 

โดย โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตกันในครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต ทั้งหมด 246 ท่าน และจำนวนโลหิตที่ได้รับอยู่ที่ 206 ยูนิต

โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ