แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุตั้งแต่ 1 - 8 เดือน


เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย


ราคา 11,000 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็กเกจนี้ 5005 ครั้ง

 

 

 

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน (เพิ่ม Rotarix)

ราคา 11,000 บาท

หรือ คลิกซื้อเลย! แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 1 เดือน – 18 เดือน (เพิ่ม Rotarix) > https://bit.ly/3wLsnYw

 

 1. อายุ 1 เดือน วัคซีนตับอักเสบ บี Hepatitis B vaccine (HBV)
 2. อายุ 2 เดือน, 4 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรคและ วัคซีนโรต้าไวรัส
  (คอตีบ + บาดทะยัก + ไอกรน + โปลิโอ + ฮิบ) DTaP + IPV + HiB vaccine
 3. อายุ 6 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค
  (คอตีบ + บาดทะยัก + ไอกรน + โปลิโอ + ฮิบ + ตับอักเสบบี)  DTaP + IPV + HiB vaccine + Hep B vaccine
 4. อายุ 9 เดือน – 1 ปี : วัคซีนหัด+หัดเยอรมันและคางทูม  Measles + Mumps + Rubella vaccine (MMR)
 5. อายุ 9 เดือน – 1 ปี วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี Japanese encephalitis vaccine (JE)
 6. อายุ 18 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 4 โรค (คอตีบ+บาดทะยัก+ไอกรน+โปลิโอ)  DTaP + IPV

 

 

Vacciantions  1 เดือน   2 เดือน   4 เดือน   6 เดือน   9-12 เดือน   18 เดือน 
 วัคซีนตับอักเสบ บี Hepatitis B        
 วัคซีนคอตีบ + บาดทะยัก + ไอกรน DPT (Diphtheria/Tetanus/Pertussis)    
 วัคซีนโปลิโอ Poliomyellitis    
 วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ
 Haemophilus Influenza Type B
     
 วัคซีนโรต้าไวรัส Rotavirus        
 วัคซีนหัด + หัดเยอรมันและคางทูม MMR (Measles-Mumps-Rubella)          
 วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี JE JapaneseEncephalitis          

 

เงื่อนไขการให้บริการ ;

 1. ราคาดังกล่าว รวมราคาวัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ฉีดยา และค่าบริการฉีดยา ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการพยาบาลอื่น ๆ
 2. ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. ราคาแพ็กเกจดังกล่าว มีผลถึง 31 ธันวาคม 2566

 

 

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุ

 

Vacciantions  แพ็กเกจ 2-12 เดือน 
7,100 บาท 
แพ็กเกจ 1-18 เดือน
9,000 บาท 
 แพ็กเกจ 1-18 เดือน เพิ่ม Rotarix 
11,000 บาท 
 แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13 (4 เข็ม) 
10,500 บาท 
 วัคซีนตับอักเสบ บี Hepatitis B อายุ 2, 6 เดือน อายุ 1, 6 เดือน อายุ 1, 6 เดือน  
 วัคซีนคอตีบ + บาดทะยัก + ไอกรน
 DPT (Diphtheria/Tetanus/Pertussis)
อายุ 2, 4, 6 เดือน  อายุ 2, 4, 6, 18 เดือน  อายุ 2, 4, 6, 18 เดือน  
 วัคซีนโปลิโอ Poliomyellitis อายุ 2, 4, 6 เดือน  อายุ 2, 4, 6, 18 เดือน  อายุ 2, 4, 6, 18 เดือน  
 วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ
 Haemophilus Influenza Type B
อายุ 2, 4, 6 เดือน อายุ 2, 4, 6 เดือน อายุ 2, 4, 6 เดือน  
 วัคซีนโรต้าไวรัส Rotavirus     อายุ 2, 4 เดือน  
 วัคซีนหัด + หัดเยอรมันและคางทูม MMR
 (Measles-Mumps-Rubella)
อายุ 9-12  เดือน อายุ 9-12  เดือน อายุ 9-12 เดือน  
 วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี JE JapaneseEncephalitis  อายุ 9-12  เดือน อายุ 9-12  เดือน อายุ 9-12 เดือน  
 วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD         อายุ 2, 4, 6, 12-15 เดือน 

 

 

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมา ๆ ใช้จ่าย อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด

ราคา 72,000 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรแบบธ​รรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย

คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัยและคุ้มค่า พร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆ

ราคา 52,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 1 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 3,250 บาท

แพ็กเกจฝึกแก้ไขเรื่องการพูด ในเด็กทีพบความผิดปกติทางภาษา

บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเด็กทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูด

ราคา 800 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13

พ่อแม่ยุคใหม่ สร้างเกราะป้องกันให้ลูกด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี”

ราคา 10,500 บาท

แพ็กเกจคลอดลูกแบบธรรมชาติและทำหมัน l โรงพยาบาลรามคำแหง

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ทำหมันหลังคลอด l โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ราคา 77,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ราคา 76,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง ทำหมัน - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ราคา 81,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เด็กอายุ 9 ถึง 4 ปี)

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 13,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 19,500 บาท

กระตุ้นเปิดท่อน้ำนม

ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน เกิดจากภาวะที่น้ำนมไม่สามารถระบายออกได้จึงเกิดการคั่งค้างในเต้านมทำให้เกิดการบวมตึงและคัดเจ็บ

ราคา 1,650 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (2 เข็ม)

ปกป้องลูกน้อยจากโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 6,990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุก อีใส (สำหรับอายุ 1 - 13 ปี) 2 เข็ม

โรคอีสุก อีใส ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ราคา 4,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (1 เข็ม)

ปกป้องลูกน้อยจากโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 3,600 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุก อีใส (สำหรับอายุ 1 - 13 ปี) 1 เข็ม

โรคอีสุก อีใส ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ราคา 2,290 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 4 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 12,500 บาท