แผนก

แผนกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแผนกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

  • แผนกศัลยกรรม - ให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร

    ให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย

  • แผนกหู คอ จมูก - รักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูก

    ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจการได้ยิ

  • แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามคำแหง บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย

    บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย