แผนก

แผนกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแผนกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

 • แผนกตา - รักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา

  ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

 • แผนกทันตกรรม ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก l โรงพยาบาลรามคำแหง

  มีความพร้อมทางด้านทีมทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายสาขา และมีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี

 • แผนกเบาหวาน โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการอย่างครบวงจร

  วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน นักโภชนาการ ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร

 • แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ให้คำปรึกษา l โรงพยาบาลรามคำแหง

  มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพระดับสากล วิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการฉับไวและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง