แผนก

แผนกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแผนกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

  • แผนกทันตกรรม ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก l โรงพยาบาลรามคำแหง

    มีความพร้อมทางด้านทีมทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายสาขา และมีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี

  • แผนกสูติ-นรีเวช เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย

  • แผนกเบาหวาน โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการอย่างครบวงจร

    วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน นักโภชนาการ ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร

  • แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ให้คำปรึกษา l โรงพยาบาลรามคำแหง

    มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพระดับสากล วิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการฉับไวและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง