แผนก

แผนกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแผนกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

 • แผนกอายุรกรรม ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา

  ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคอยดูแลให้บริการท่านทุกวันเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค และอาการต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

 • แผนกเด็ก และคลินิกเด็กสุขภาพดี - โรงพยาบาลรามคำแหง

  แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการตรวจรักษา โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางกว่า 19 สาขา อีกทั้งยังมีแผนกเด็กสุขภาพดี แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก แผนกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 • แผนกสูติ-นรีเวช เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย

  เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

 • แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ - วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ

  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทุกชนิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจโดยเฉพาะ