แผนก

แผนกของทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแผนกสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

 • แผนกอายุรกรรม ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา

  ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคอยดูแลให้บริการท่านทุกวันเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค และอาการต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

 • แผนกเด็ก และคลินิกเด็กสุขภาพดี - โรงพยาบาลรามคำแหง

  แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการตรวจรักษา โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางกว่า 19 สาขา อีกทั้งยังมีแผนกเด็กสุขภาพดี แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก แผนกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 • แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ - วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ

  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทุกชนิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจโดยเฉพาะ

 • แผนกตา - รักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา

  ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา