แผนกสูติ-นรีเวช เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 18 ท่านและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว 

 • สูติ-นรีเวชกรรม ฝากครรภ์ ค้นหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
 • โรคมะเร็งในสตรี
 • สตรีวัยทอง
 • ตรวจสุขภาพก่อนสมรส
 • ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยยาและการผ่าตัด

 

 

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย 

 

1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น

 2. รักษาโรคของสตรี
แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลรามคำแหง  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม โดยพร้อมให้บริการการรักษาอย่างครบวงจรและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดและการผ่าตัดส่องกล้อง
   

3. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งครรภ์จนมีบุตร
แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลรามคำแหง มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล
ก่อนตั้งครรภ์

 • วางคลินิการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร 

​​​ระหว่างตั้งครรภ์

 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด

การคลอดบุตร

 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

เมื่อสูตินรีแพทย์ตรวจพบภาวะครรภ์เสี่ยงหรือความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด ซึ่งโรงพยาบาลรามคำแหง


มีศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดที่พร้อมให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)

4. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

เมื่ออายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลรามคำแหง มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำ เพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการ อาทิ

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ
 • ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนในวัยทอง

 

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจภายใน 8 ห้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวระหว่างการตรวจรักษา

 • การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ สำคัญอย่างไร?

 • งานอบรมครรภ์คุณภาพ 2023 “Healthy Moms and Babies” อายุครรภ์ 1-6 เดือน วันที่ 13 พ.ค.2566

 • โรคมะเร็งปากมดลูก

 • มั่นใจในบริการที่เพียบพร้อมจาก รพ.พยาบาลรามคำแหง เพื่อคุณแม่และลูกน้อย

 • โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

 • ตกขาวผิดปกติ ปัญหาที่พบบ่อยในผู้หญิง

 • เลือดออกผิดปกติ หลังหมดประจำเดือน

 • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง

 • สาเหตุและอาการภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

 • มะเร็งปากมดลูก โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงต้องระวัง

 • นับลูกดิ้นอย่างไร?...ให้รู้ว่าลูกในครรภ์ยังสุขภาพดี

 • ตั้งครรภ์คุณภาพ

 • โควิด-19 กับหญิงตั้งครรภ์

 • เทคโนโลยีรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

 • โรคมะเร็งรังไข่

 • ภาวะครรภ์เป็นพิษ

 • ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • โรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก

 • โรคมะเร็งรังไข่