การรับวัคซีนและการตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ซ่อนในเด็ก

February 23 / 2024

 

 

 

คำแนะนำในการรับวัคซีนและการตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติ

ที่ซ่อนเร้นในเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

“วัคซีน” เป็นสิ่งสำคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย เด็กควรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/80

 

แผนกเด็กและคลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/readcenter_clinic/15
 

 

อ้างอิงจาก : องค์การอนามัยโลก WHO 

วัคซีนพิษสุนัขบ้าการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure Vaccination)ก่อนการสัมผัสสัตว์ จะต้องฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันที่ 0, 7, 12 หรือ 28 กรณีสัมผัสโรค ภายใน 6 เดือน หลังฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 ครั้ง กรณีสัมผัสโรคเกิน 6 เดือน หลังฉีดวัคซีนเข้มสุดท้ายให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 2 ครั้งในวันที่ 0 และ 3 วัน (ซึ่งทั้ง 2 กรณีไม่มีความจำเป็นต้องให้อิมโมโนโกลบูลิน) 

 

 

อ้างอิงจาก  : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กประเทศไทย 2562

กำหนดการดูแลสุขภาพไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2557 อ้างอิงตามแนวทางการดูแลสุขภาพเด็กไทย 0-18 ปี มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย เข็มเดียวป้องกันไวรัสได้ถึง 4 สายพันธุ์

ราคา 990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสคุณผู้หญิง สำหรับลูกน้อยในอนาคต

ก่อนเริ่มต้นชีวิตแต่งงาน สุขภาพสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่เพื่อคุณและคู่รัก แต่เพื่อสุขภาพของลูกน้อยน่ารักในอนาคต

ราคา 5,490 บาท

คุณจะมีความสุขแค่ไหน ? ถ้าไม่จำเป็นต้องใส่แพมเพิสอีกต่อไป

คุณจะมีความสุขแค่ไหน?.. ถ้าไม่ต้องใส่แพมเพิส

ราคา 3,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 1 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 3,250 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum plus Check up สุภาพสตรี

เพราะร่างกายผู้หญิงซับซ้อนมากกว่าที่คิด ตรวจสุขภาพดูแลป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้แบบที่ต้องการ

ราคา 59,990 บาท