s ภาพกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพ อายุครรภ์ 7-9 เดือน" ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพ อายุครรภ์ 7-9 เดือน" ประจำปี 2565

February 27 / 2024

 

ภาพกิจกรรมงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

Healthy Moms and Babies

 

 

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมอบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 7-9 เดือน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ร่วมดูแลลูกรักตั้งแต่ในครรภ์ให้แข็งแรงสมบูรณ์กับโรงพยาบาลรามคำแหง ในกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ในหัวข้อ “การดูแลครรภ์อายุครรภ์ 7-9 เดือน”

 

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและ นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ใครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีนักกายภาพบำบัด นักโภชนาการและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญประจำห้องเด็กอ่อน มาคอยให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข

03/10/2565