โรงพยาบาลรามคำแหง จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ 2566”

February 27 / 2024

 

โรงพยาบาลรามคำแหง จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ 2566” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาล

 

 

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลตระหนักในหน้าที่และเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสาธารณสุขของไทย ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมี นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยถวายพานพุ่ม และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง และ คุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมมอบรางวัล และมอบเกียรติบัตรให้กับ "พยาบาลดีเด่น" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นบุคลากรทางการพยาบาลต้นแบบที่ดีต่อไป ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสามัคคีของพี่น้องชาวพยาบาลโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข

23/10/2566