โรคความดันโลหิตสูง อาการเป็นยังไง สาเหตุของความดันโลหิตสูง

December 13 / 2023

 

โรคความดันโลหิตสูง

 

 

 

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่แรงดันของเลือดที่มีต่อผนังเลือดสูงพอที่อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจต่างๆ ได้ในระยะยาว ความดันโลหิตแปรผันด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่

 1. ปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหัวใจ
 2. แรงต้านการไหลเวียนของเลือด (กำหนดด้วยความแคบของเส้นเลือด)
 • ถ้าปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหัวใจสูงขึ้นจะทำให้ความดันยิ่งสูงขึ้น ถ้าเราเปลี่ยนปั๊มน้ำเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้ท่อขนาดเดิม ยิ่งทำให้แรงดันในท่อสูงขึ้น

 

 • ถ้าเส้นเลือดแคบลง จะทำให้เกิดแรงต้านการไหลเวียนของเลือด เหมือนกับแรงดันในระบบการจ่ายน้ำในบ้านเรา ถ้าเราไม่ทำความสะอาดท่อ ปริมาณตะกอนยิ่งมากขึ้น ทำให้ท่อแคบลงและเพิ่มแรงต้านการไหลเวียนของเลือดจนทำให้ความดันสูงขึ้น

 

 

 

อาการของโรคความดันโลหิตสูง

ซึ่งบางคนที่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่หลายปี อาจไม่มีอาการใดๆ จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง ในบางรายอาจมีอาการปวดหัว เลือดกำเดาไหล หายใจไม่ทัน ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีก็ต่อเมื่อมีความดันสูงมากจนอยู่ในเกณฑ์อันตรายและอาจเสียชีวิตได้

 

 

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

 

ความดันโลหิตสูงที่อยู่ 2 แบบได้แก่ primary hypertension คือ ความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะพบในเวลาที่เราแก่ตัวลงและ secondary hypertension คือ ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคอื่นๆ หรือผลข้างเคียงของการใช้ยา หรือการใช้ยาเสพติด สำหรับคนที่ตกอยู่ในประเภทนี้ อาจจะมีความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน 

 

ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคอื่นๆ

 • หยุดหายใจขณะหลับ
 • ปัญหาไต
 • เนื้องอกในต่อมหมวกไต
 • ปัญหาไทรอยด์
 • ความผิดปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กำเนิด

 

ผลข้างเคียงของการใช้ยา

 • ยาคุม ยาแก้หวัด ยาระบาย ยาแก้ปวด และอื่นๆ
 • โคเคน ยาบ้า
 • การดื่มแอลกอฮอล์

เราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการป้องกัน

 

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง

 

 • อายุ : ความดันโลหิตยิ่งสูง ถ้าอายุมากโดยเฉพาะในผู้ชาย
 • พันธุกรรม : ผู้ที่มีบิดาและมารดา เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดโรคความดันสูง
 • น้ำหนักเกินหรืออ้วน : สัมพันธ์กับอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงที่เพิ่มสูงขึ้น
 • การสูบบุหรี่ : การสูบบุหรี่ทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นทันทีและสามารถไปทำร้ายผนังเส้นเลือดจนทำให้ผนังเล็กลง
 • เกลือโซเดียม โพแทสเซียม วิตามินดี : โซเดียม มีหน้าที่กักน้ำไว้ในร่างกายถ้ามีปริมาณน้ำมากเกินจะทำให้มีความดันสูง ควรควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนปริมาณวิตามินดีจะส่งผลต่อเอนไซม์ในไตที่ควบคุมความดันโลหิต
 • แอลกอฮอล์ : การดื่มแอลกอฮอล์หนักๆ ในระยะยาว อาจทำให้หัวใจมีปัญหา ผู้ชายควรดื่มไม่เกิน2 แก้วต่อวัน ผู้หญิงไม่เกิน 1 แก้ว ต่อวัน

 

 

 

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

 

 • โรคหัวใจขาดเลือด : ความดันโลหิตสูงอาจทำให้เส้นเลือดหัวใจหนาและแข็งขึ้นซึ่งอาจทำให้หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและอื่นๆ
 • เส้นเลือดสมองโป่งพอง : ผนังเส้นเลือดอ่อนตัวลง และโป่งพองจนแตกได้
 • หัวใจล้มเหลว : พอมีความดันสูง หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปทุกส่วนของร่างกาย กล้ามเนื้อที่หัวใจจึงหนาขึ้น ในระยะยาวหัวใจอาจไม่สามารถปรับตัวได้อีกจนไม่สามารถปั๊มเลือดไปส่งได้พอเพียง หรืออาจมีผลต่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคไตเสื่อม : ทำให้ไตถูกทำลายและ ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
 • ภาวะเมทาบอลิกซินโดรม: การที่ระบบเผาผลาญมีความผิดปกติหลายอย่าง
  • ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง
  • ไขมันในเลือดชนิดดี (HDL Cholesterol) ต่ำ
  • ความดันโลหิตสูง
  • มีน้ำตาลในเลือดสูง
 • ทำให้เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
 • มีปัญหาในการจำและทำความเข้าใจ : ทำให้ความสามารถในการคิด จดจำ และเรียนรู้ต่ำลง

 

ความดันโลหิตสูงสามารถวัดด้วย "เครื่องวัดความดัน" วัดที่ท่อนแขนส่วนบน มี 2 ค่า คือ

 1. ความดันช่วงบน (systolic pressure) หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งอาจจะสูงตามอายุ อารมณ์ ปริมาณการออกกำลังกาย
 2. ความดันช่วงล่าง (diastolic pressure) หมายถึง แรงดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้

รูปแบบ systolic/diastolic :

ความดันโลหิตสูงสำหรับผู้สูงอายุ            150/90 มม.ปรอท 
ความดันโลหิตสูงสำหรับคนอายุน้อย         140/90 มม.ปรอท
ความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว   140/90 มม.ปรอท

 

 

 

 

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

 

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงสามารถแบ่งได้ 2 วิธี ได้แก่

 • การรักษาโดยไม่ใช้ยา คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิต เช่น 
  • ลดอาหารเค็ม
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • เลิกสูบบุหรี่
  • ควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์
  • ควบคุมน้ำหนัก 
 • การรักษาโดยการใช้ยา การรักษาความดันโลหิตสูงโดยการใช้ยาจะช่วยลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูงได้ โดยคนไข้แต่ละคนจะตอบสนองต่อยาชนิดต่างๆ ไม่เหมือนกัน ซึ่งแพทย์จะปรับยาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน 

 

เราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการรักษาความดันโลหิตสูงโดยการใช้ยาจะช่วยลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูงได้

 

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง (ผู้หญิง) l รพ.รามคำแหง

Hypertension care package แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงสำหรับผู้หญิง รายการตรวจ เช่น การตรวจเลือด ความสมบูรณ์เม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมัน

ราคา 5,390 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง (ผู้ชาย) - รพ.รามคำแหง

"ตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงเป็นประจำ" ตรวจก่อน รู้ก่อน ก็สามารถรักษาอาการผิดปกติได้ทันที

ราคา 5,390 บาท