ความดันโลหิตสูงทำไมต้องรักษา
October 09 / 2015

 

ความดันโลหิตสูงทำไมต้องรักษา

 

ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงสูงเกินปกติ ซึ่งในระยะยาวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่อวัยวะหลายระบบในร่างกาย ค่าความดันโลหิตมีสองค่า คือ ตัวบน (Systolic) และตัวล่าง (Diastolic) ค่าตัวบน เป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดแดง ขณะที่หัวใจบีบเลือดออกไปสู่ระบบไหลเวียนของโลหิต ค่าตัวล่าง เป็นความดันของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว ค่าความดันปกติในปัจจุบันถือเอาค่าตัวบน ไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท

 

ความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มม.ปรอท ในระยะยาวจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ดังนี้

 1. หลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่าง กาย เช่น
  • หลอดเลือดแดงในหัวใจตีบตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายได้
  • หลอดเลือดแดงในสมอง แตก, ตีบ, ตัน ในหลอดเลือดสมองทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมอง, ตีบ ทำให้สมองขาดเลือด, ตัน ทำให้สมองขาดเลือด เนื้อสมองตายบางทีอาจมีเลือดออกในสมอง เส้นเลือดในสมองแตกและเลือดออกในสมอง ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้
  • หลอดเลือดแดงฝอยที่ไตแข็ง ทำให้ไตเสื่อมและไตวายได้
  • หลอดเลือดแดงเล็กในตาแข็งและตีบ อาจมีเลือดออกที่จอภาพและประสาทตา ทำให้ตามัวหรือบอดได้
  • หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงแขนขาตีบตัน ทำให้มือเท้าขาดเลือดเกิดแผลอักเสบเรื้อรัง
  • หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและช่องท้องโป่งพองและแตกได้ ทำให้เสียชีวิตทันที
 2. หัวใจโตทำให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจอ่อนแรง น้ำท่วมปอดและเหนื่อยง่าย

 

 

 

ความดันโลหิตสูงทำไมต้องรักษา ?

ความดันโลหิตสูงที่ถูกละเลยเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหัวใจและอัมพาต ทำให้คนไข้พิการและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก การรักษาทานยาควบคุม
ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถลดอุบัติการณ์ของโรคแทรกซ้อนดังกล่าวได้มาก

 

 

ความดันโลหิตสูง คือ ฆาตกรเงียบ (Silent Killer) 

เนื่องจากความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีอาการอะไรถ้าไม่วัดก็มักจะไม่ทราบว่าความดันสูง บางท่านทราบว่าความดันสูง แต่ไม่มีอาการก็ละเลยไม่รักษา 
จนเกิดโรคแทรกซ้อนทำให้พิการหรือเสียชีวิตความดันโลหิตสูงจึงได้ชื่อว่าเป็น ฆาตกรเงียบ (Silent Killer)

 

 

ความดันโลหิตสูงมีสาเหตุจากอะไรรักษาให้หายได้ไหม ? 

ความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ (กว่า 90%) ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงส่วนหนึ่งเป็นจากพันธุกรรม ส่วนหนึ่งจากอาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถรักษาให้
เป็นปกติได้แต่สามารถควบคุมได้โดยการทานยาเป็นประจำ

 

มีคนไข้จำนวนน้อยประมาณ 5% ที่มีความดันโลหิตสูงเนื่องจากโรคอื่น เช่น เนื้องอกของต่อมหมวกไต ซึ่งถ้าผ่าตัดออกความดันโลหิตก็จะกลับเป็นปกติ
และหายขาดได้

 

จะเห็นว่าโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เป็นโรคจากพันธุกรรมซึ่งไม่หายเป็นปกติจึงต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

 

 

ความดันโลหิตสูงรักษาอย่างไร ?

การรักษาเบื้องต้น คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต เช่น

 • ลดอาหารเค็ม
 • งดดื่มแอลกอฮอล์
 • ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง, ครั้งละ 30 นาที
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้ได้มาตรฐาน
 • งดบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน

คนที่ความดันสูงเล็กน้อยและตั้งใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวอาจควบคุมความดันได้โดยไม่ต้องทานยา แต่ถ้าความดันสูงมากมาตราการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะควบคุมความดันได้ จึงจำเป็นต้องทานยาควบคู่ไปด้วย

โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ หลอดเลือดแดงอุดตัน ต้องรักษาควบคุมน้ำตาลและไขมันในเลือดให้ดีด้วย

 

 

 

ความดันโลหิตสูงทานยาอะไรดี ? 

ปัจจุบันมียาควบคุมความดันออกมากมายหลายชนิด คนไข้แต่ละคนตอบสนองต่อยาชนิดต่างๆ ไม่เหมือนกัน แพทย์ต้องปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

 

 

ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าความดันดีแล้ว ? 


ต้องวัดความดันเพียงอย่างเดียวจะใช้ความรู้สึก เช่น อาการปวดหัวไม่ได้ การพบแพทย์และวัดความดันสอง – สามเดือนครั้งไม่พอควรวัดความดันเองที่บ้านเป็นระยะๆ เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอลที่เชื่อถือได้วัดได้ใกล้เคียงกับการวัดด้วยหูฟังและปรอท

 

 

ทานยาลดความดันโลหิตสูงนานๆ แล้วทำให้เป็นโรคไตหรือไม่ ? 

ยาลดความดันส่วนใหญ่ออกฤทธิ์สั้นและไม่สะสมในร่างกายไม่ทำให้เป็นโรคไต แต่ความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ไตเสื่อมและวายได้

 

ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหัวใจและอัมพาต การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดภาวะโรคแทรกซ้อนได้