ความดันโลหิตสูง คือฆาตกรเงียบ (Silent Killer)

February 27 / 2024

 

 

ความดันโลหิตสูง คือฆาตกรเงียบ (Silent Killer)

 

 

ความดันโลหิตสูง คือภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงสูง ซึ่งในระยะยาวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่อวัยวะหลายระบบในร่างกาย ค่าความดันโลหิตมีสองค่าคือ ตัวบน (Systolic) และตัวล่าง (Diastolic) ค่าตัวบน เป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดแดง ขณะที่หัวใจบีบเลือดออกไปสู่ระบบไหลเวียนของโลหิต ตัวล่างเป็นความดันของหลอดเลือดแดงขนาดที่หัวใจคลายตัว ค่าความดันปกติในปัจจุบันถือเอาค่าตัวบนไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท

 

 

 

ความดันโลหิตสูงทำไมต้องรักษา? 


ความดันโลหิตสูงที่ถูกละเลยเป็นเวลานานเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหัวใจและอัมพาตทำให้คนไข้พิการและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากการรักษาทานยาควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถลดอุบัติการณ์ของโรคแทรกซ้อนดังกล่าวได้มาก

 

 

ความดันโลหิตสูงคือ ฆาตกรเงียบ (Silent Killer) 


เนื่องจากความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีอาการอะไร ถ้าไม่วัดดูก็จะไม่ทราบว่าความดันสูง บางคนทราบว่าความดันสูงแต่ไม่มีอาการก็ละเลยไม่รักษาจนเกิดโรคแทรกซ้อน ทำให้พิการหรือเสียชีวิต ความดันโลหิตสูงจึงได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรเงียบ (Silent Killer)

 

 

ความดันโลหิตสูง มีสาเหตุจากอะไรรักษาให้หายได้ไหม? 


ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ (กว่า 90 %) ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ส่วนหนึ่งเป็นจากพันธุกรรม ส่วนหนึ่งเป็นจากอาหารและสิ่งแวดล้อม พวกนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ควบคุมได้โดยการทานยาเป็นประจำ มีคนไข้จำนวนน้อย ราว 5% ที่มีความดันโลหิตสูงเนื่องจากโรคอื่น เช่น เนื้องอกของต่อมหมวกไต ซึ่งถ้าผ่าตัดออกความดันโลหิตก็จะเป็นปกติและหายขาดได้ จะเห็นว่าโรคความดันโลหิตส่วนใหญ่เป็นโรคประจำตัวไม่หายขาด จึงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

ความดันโลหิตสูงกว่า 140 / 90 มม.ปรอท ในระยะยาวจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ ดังนี้ 

 1. หลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย เช่น
  • หลอดเลือดแดงในหัวใจตีบตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายได้
  • หลอดเลือดแดงในหัวใจตีบตันทำให้สมองขาดเลือด, เนื้อสมองตายบางที่เส้นเลือดในสมองแตกและ
  • เลือดออกในสมองทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้
  • หลอดเลือดแดงฝอยที่ไตแข็งทำให้ไตเสื่อมและไตวายได้
  • หลอดเลือดแดงเล็กในตาแข็งและตีบ อาจมีเลือดออกที่จอภาพและประสาทตา ทำให้ตามัวหรือบอดได้
  • หลอดเลือดแดงที่ไม่เลี้ยงแขนขาตีบตัน ทำให้มือเท้าขาดเลือดและเน่าได้
  • หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและช่องท้องโป่งพองและแตกได้ ทำให้เสียชีวิตทันที
 2. หัวใจโตทำให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจอ่อนแรง น้ำท่วมปอดและเหนื่อยง่าย

 

 

 

ความดันโลหิตสูง รักษาอย่างไร? 


การรักษาขั้นแรกเลย คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต เช่น ลดอาหารเค็ม ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วน งดบุหรี่เพราะบุหรี่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตับคนที่ความดันสูงเล็กน้อยและตั้งใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว อาจควบคุมความดันได้โดยไม่ต้องทานยา แต่ถ้าความดันสูงมากมาตราการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะควบคุมความดันได้ จึงจำเป็นต้องทานยาควบคู่ด้วย โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หลอดเลือดแดงอุดตันต้องรักษาควบคุมน้ำตาล และไขมันในเลือดให้ดีด้วย

 

 

 

 

ความดันโลหิตสูง ทานยาอะไรดี? 


ปัจจุบันมียาควบคุมความดันออกมามากมายหลายชนิดต่างๆ ไม่เหมือนกัน บางทีแพทย์ต้องปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน บางคนทานยาครึ่งเม็ดความดันก็ลงดี บางคนต้องทานหลายชนิดจึงควบคุมความดันได้

 

 

ทานยาลดความดันนานๆ แล้วทำให้เป็นโรคไตหรือไม่? 

 

ยาลดความดันส่วนใหญ่ออกฤทธิ์สั้นและไม่สะสมในร่างกายไม่ทำให้เป็นโรคไต แต่ความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ไตเสื่อมและวายได้

 

 

ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าความดันดีแล้ว? 


ต้องวัดความดันเพียงอย่างเดียว จะใช้ความรู้สึก เช่น อาการปวดหัวไม่ได้ การพบแพทย์และวัดความดันสอง - สามเดือนครั้งไม่พอควรวัดความดันเองที่บ้านเป็นระยะๆ เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอลที่เชื่อถือได้วัดได้ใกล้เคียงกับการวัดด้วยหูฟังและปรอท

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง (ผู้หญิง) l รพ.รามคำแหง

Hypertension care package แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงสำหรับผู้หญิง รายการตรวจ เช่น การตรวจเลือด ความสมบูรณ์เม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมัน

ราคา 5,390 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง (ผู้ชาย) - รพ.รามคำแหง

"ตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงเป็นประจำ" ตรวจก่อน รู้ก่อน ก็สามารถรักษาอาการผิดปกติได้ทันที

ราคา 5,390 บาท