s เทคโนโลยีการรักษาข้อไหล่ ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

เทคโนโลยีการรักษาข้อไหล่ ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

December 14 / 2023

 

เทคโนโลยีการรักษาข้อไหล่ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

 

 

 

 

ปวดไหล่อาจมีจุดกำเนิดจากโครงสร้างต่างๆ ดังนี้

 

 • ข้อหัวไหล่
 • เนิ้อเยื่อรอบข้อไหล่ เช่นกล้ามเนื้อ เอ็น และถุงหุ้มข้อ
 • จากบริเวณข้างเคียงที่ความเจ็บปวดส่งถึงกันได้เช่น เส้นประสาทหรือไขสันหลังจากกระดูกต้นคอ กล้ามเนื้อต้นคอ สะบัก

 

 

 

สาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่มีดังนี้

 

 • จากการเสื่อมสภาพของร่างกาย เช่น การฉีกขาดของเอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่
 • จากการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือการออกกำลังกาย เช่น หมอนรองหัวไหล่ฉีกขาด หัวไหล่หลุด
 • จากการใช้งานมากจนเกินไป เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ
 • อื่นๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หินปูนพอกที่เอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่, ไหล่ติดจากการติดเชื้อ ฯลฯ. 

 

 

อาการของโรคปวดไหล่

 

 • มีช่วงของการเคลื่อนไหวจำกัด ยกแขนได้ไม่สุด มีอาการติดหรือปวดเมื่อพยายามยกขึ้น
 • ไม่สามารถยกแขนได้จากเอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกขาด
 • มีอาการปวดบริเวณขอไหล่จากการอับเสบของข้อและเนื้อเยื่อข้างเคียง
 • ข้อไหล่หลวมและไม่มั่นคง อาจมีเสียงเวลาขยับ มีความรู้สึกหลวม หรือไหล่หลุดง่าย

 

 

 

การรักษาอาการปวดข้อไหล่

 

การรักษาแบบประคับประคอง

 • ลดการใช้งานข้างที่ปวด อาจมีการคล้องแขนเพื่อพักการใช้กล้ามเนื้อและข้อชั่วคราว
 • รับประทานและทายาลดการปวด ยาคลายกลัามเนื้อ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับทานยา
 • ประคบเย็นหากเกิดการปวดเฉียบพลันหลังการบาดเจ็บ
 • ประคบอุ่น เมื่ออาการทุเลาลงแล้ว เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดบวม
 • ปรึกษาแพทย์เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและทำกายภาพบำบัด

 

การรักษาด้วยการผ่าตัด

หากทำการรักษาแบบประคับประคองแล้วไม่ดีขึ้น และสาเหตุของอาการสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด แพทย์จะพิจารณาแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อไหล่

 

 

 

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ

 

การผ่าตัดผ่านกล้องทำให้แพทย์เห็นพยาธิสภาพภายในข้อได้ทั่วถึง และทำการด้วยขนาดของกล้องเพียง 3 มิลลิเมตร ทำให้แผลมีขนาดเล็ก หายเร็วและเกิดผลแทรกซ้อนน้อยรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังการรักษามีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบปกติ  เข้ารับการทำกายภาพบำบัดได้เร็วขึ้น ส่งผลให้กลับมาใช้งานข้อไหล่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นมาก

 

 

 

แผลจากกล้องส่องข้อจะมีขนาดเท่าไร ?

 

แผลจากการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่จะมีเพียง 7 - 8 ม.ม เท่านั้น 

 

 

ระยะเวลาการนอนพักโรงพยาบาล

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกล้องส่องข้อจะสามารถลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาลได้มาก ดังนั้นผู้ป่วยนอนพักที่โรงพยาบาล 1-2 วัน ก็สามารถกลับ บ้านได้

 

เทคโนโลยีการผ่าตัดข้อไหล่แบบส่องกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว