โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมแถลงข่าว "กิจกรรม ปั่นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รณรงค์พิทักษ์ไฟป่า" ครั้งที่ 11 ปีที่ 2561
January 30 / 2018

นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และนายวิชัย ลดาลลิตสกุล รองประธานชมรมจักรยาน อ.จอมทอง และนพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร รพ.รามคำแหง ร่วมแถลงข่าวถึงการให้ความสนับสนุนแก่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการจัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาประจำ ณ จุดเสี่ยง 3 แห่ง โดย รพ.รามคำแหงร่วมกับ รพ.สินแพทย์ และ รพ.เชียงใหม่ราม
ได้ให้ความสนับสนุนในการส่งคณะแพทย์และพยาบาลแผนกฉุกเฉิน พร้อมทั้งรถพยาบาลที่ติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพรวม 3 คัน ขึ้นไปประจำและพร้อมรับมือไว้แล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย
อีกทั้งยังมี นพ.พิชญ สมบูรณสิน และ น.ส.ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ คณะกรรมการบริหารของ รพ.รามคำแหง ที่มีความชื่นชอบเรื่องการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรวม 2 คนเข้าร่วมทดสอบ
พลังกับนักปั่นทั้งหลายด้วย


ทั้งนี้ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561 ซึ่งจะมีพิธีปล่อยขบวนนักปั่นตั้งแต่เวลา 07.00 น. จากอำเภอจอมทองถึงยอดดอยอินทนนท์ บนเส้นทางสาย 1009 จากหลัก ก.ม. 0-49 โดยนักปั่นที่ทำเวลาน้อยที่สุดจะได้รับโล่เกียรติยศและเสื้อเจ้าภูเขา ณ เวทียอดดอย ทั้งนี้โดยมีชมรมจักรยานจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งในด้านรับสมัครนักปั่นและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ให้นักปั่นได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย


สำหรับจำนวนนักปั่นจักรยานที่ได้ลงชื่อสมัครและลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยนักปั่นชายและหญิงจำนวนทั้งสิ้น 7,500 รายซึ่งเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2,500 รายอันแสดงถึงความสนใจให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยเหตุผลด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการนอกเหนือจากการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยแล้ว จึงมีผลต่อการดึงดูดความสนใจให้นักปั่นมาลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลามยิ่งกว่าปีก่อน