โครงการ “Good Health, Great Life” เอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพ

February 27 / 2024

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “Good Health, Great Life” เอาใจคนรักสุขภาพ
โดยบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

 

ซึ่งเป็นโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร M Card และ SCB M VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA รับส่วนลดพิเศษ อีกทั้งสามารถนำคะแนนสะสม M Point แลกรับส่วนลด 800 M Point เท่ากับส่วนลด 100 บาท, 2,400 M Point รับส่วนลด 300 บาท และ คะแนน 8,000 M Point รับส่วนลด 500 บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์แลกรับส่วนลดได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

พร้อมรับส่วนลดแพกเกจพิเศษจาก โรงพยาบาลรามคำแหง โปรแกรม “Healthy Beginner Program” ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด จำนวน 2 ครั้ง ราคาพิเศษ 1,100 บาท และโปรแกรม “Healthy Start Program” จำนวน 6 ครั้ง ราคาพิเศษ 3,000 บาท สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

 

โปรแกรม “Healthy beginner program” ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 2 ครั้ง ราคา 1,100 บาท/Baht

ตรวจโดย : ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 • วัด Body composition (เฉพาะครั้งแรก) สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายสามารถวัดส่วนประกอบของร่างกายได้ละเอียด โดยวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของร่างกายออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของน้ำ กล้ามเนื้อ กระดูก และไขมัน
 • วางแผนโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
 • วัดสัญญาณชีพ เพื่อดูอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต วัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและติดอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG เพื่อดูจังหวะการเต้นของหัวใจขณะพักว่าเต้นผิดปกติหรือไม่
 • ออกกำลังกาย ตามโปรแกรมที่ผู้เชี่ยวชาญจัดให้
 • ติด Telemetry cardiac rehab management system อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบและติดตามการออกกำลังกาย
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะออกกำลังกาย

 

โปรแกรม “Healthy start program” ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 6 ครั้ง  ราคา 3,000 บาท/Baht

ตรวจโดย : ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 • วัด Body composition (เฉพาะครั้งแรก) สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายสามารถวัดส่วนประกอบของร่างกายได้ละเอียด โดยวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของร่างกายออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนของน้ำ กล้ามเนื้อ กระดูก และไขมัน
 • วางแผนโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
 • วัดสัญญาณชีพ เพื่อดูอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต วัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและติดอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG เพื่อดูจังหวะการเต้นของหัวใจขณะพักว่าเต้นผิดปกติหรือไม่
 • ออกกำลังกาย ตามโปรแกรมที่ผู้เชี่ยวชาญจัดให้
 • ติด Telemetry cardiac rehab management system อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบและติดตามการออกกำลังกาย
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะออกกำลังกาย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด คลิก