โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย โรงพยาบาลรามคำแหง


รักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป


ราคา 99,500 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็กเกจนี้ 8088 ครั้ง

 

 

โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย 99,500 บาท 

หรือ คลิกซื้อเลย แพ็กเกจผ่าตัดถุงน้ำดี > https://bit.ly/3JzG2cP

 


การรักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์

 

นิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยมักจะทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดท้องอย่างรุนแรง อาหารไม่ย่อย แน่นอึดอัด จุกเสียด อาจมีอาการอักเสบของถุงน้ำดีอย่างเฉียบพลัน หรือเป็นสาเหตุในตับอ่อนอักเสบ ซึ่งถ้ามีอาการต่างๆ ดังกล่าวแล้วพบว่า การผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกจะได้ผลดีที่สุด และผู้ป่วยมักจะหายขาดจากอาการดังกล่าว ปัจจุบันการรักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์นับเป็นการรักษาแบบมาตรฐาน ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป

 

 ทำไมถึงต้องส่องกล้อง 

 1. การใช้กล้องวิดิทัศน์ สามารถลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัดหน้าท้องทั่วไปได้อย่างมาก 

 2. ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว และรับประทานอาหารได้ในวันแรกหลังการผ่าตัด

 3. ลดเวลาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดให้เหลือเพียงประมาณ 2-3 วัน เมื่อเทียบกับการผ่าตัดหน้าท้องที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 6-7 วัน 

 4. สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 30-40% 

 5. ผู้ป่วยสามารถกลับไปประกอบกิจการงานได้เร็วกว่าการผ่าตัดทางหน้าท้องตามปกติ 

 

อัตราเหมาจ่าย รวมถึง 

 • ค่าแพทย์ผู้ทำการรักษา ค่าวิสัญญีแพทย์ 

 • ค่าเครื่องมือ และกล้องวิดิทัศน์ในห้องผ่าตัด 

 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือแพทย์ 

 • ค่าห้องพิเศษเดี่ยว รวมอาหาร 2 คืน 3 วัน 

 • ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนผ่าตัด ได้แก่ CBC, UA, FBS, SGOT, T.Bill, EKG, ALK, K, Chest X-Ray, Patho 

 

อัตราค่าเหมาจ่าย ไม่รวมถึง 

 • ค่ายา ที่ใช้รักษาโรคอื่นที่ไม่ใช่ถุงน้ำดี และค่าใช้จ่ายในการส่องกล้อง 

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการผ่าตัดถุงน้ำดี

 • ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคอื่นๆ นอกเหนือจากถุงน้ำดี 

 • การนอนพักที่โรงพยาบาลเกินกว่า 3 วัน 

 • กรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น โรงพยาบาลจะคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงในอัตราปกติ

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมา ๆ ใช้จ่าย อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด

ราคา 72,000 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรแบบธ​รรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย

คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัยและคุ้มค่า พร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆ

ราคา 52,000 บาท

ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา สามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา

ราคา 31,300-98,500 บาท

แพ็กเกจศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบไม่ต้องผ่าตัด

ราคา 33,000-120,000 บาท

แพ็กเกจคลอดลูกแบบธรรมชาติและทำหมัน l โรงพยาบาลรามคำแหง

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ทำหมันหลังคลอด l โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ราคา 77,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ราคา 76,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง ทำหมัน - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ราคา 81,000 บาท