ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก


ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา สามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา


ราคา 31,300-98,500 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็กเกจนี้ 6666 ครั้ง

 

ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก   

 

ต้อกระจก เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา และสามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. ผ่าตัดด้วยวิธีธรรมดา ลอกเอาต้อกระจกออก ให้เหลือเฉพาะเปลือกหุ้มต้อด้านหลัง เพื่อเป็นถุงให้ใส่เลนส์เทียมแล้วเย็บแผล วิธีนี้จะต้องรักษาแผลประมาณ 4-6 สัปดาห์เพื่อให้แผลหายสนิท
 2. วิธีสลายต้อกระจก เปิดแผลประมาณ 3 มม. ใช้คลื่นอัลตราซาวด์ เพื่อสลายให้เลนส์แตก และดูดออกมาแล้วจึงฝังเลนส์เทียม วิธีนี้ขนาดแผลเล็กอาจจะไม่ต้องเย็บภายใน 1-2 สัปดาห์ระดับสายตาก็จะอยู่ตัวและทำงานได้ตามปกติ วิธีนี้จึงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน

 

อัตราค่าเหมาจ่าย รวมถึง 

 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

 • ค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ภายในห้องผ่าตัด

 • ค่าห้องพิเศษเดี่ยว รวมอาหาร 1 คืน 2 วัน

 • เลนส์แก้วตาเทียมอย่างดี

 

อัตราค่าเหมาจ่าย ไม่รวมถึง 

 • การตรวจและการวินิจฉัยก่อนเข้ารับการผ่าตัด 

 • ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนผ่าตัด

 • ค่าแพทย์ ค่ายา และอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ใช้ในโรคต้อกระจก 

 • การนอนพักที่โรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน 

 • กรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น โรงพยาบาลจะคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงในอัตราปกติ 

 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

 

ราคาผ่าตัดต้อกระจก

 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา อัตราค่าบริการ ราคา 31,300 บาท 

 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีสลายต้อใส่เลนส์ชนิดพับ อัตราค่าบริการ ราคา 46,000 บาท

 • PHACO - เลนส์ Restore (แก้ไขสายตาสั้น, ยาว) ราคา 78,000 บาท

 • PHACO - เลนส์ Toric (แก้ไขสายตาเอียง) ราคา 76,000 บาท 

 • PHACO - เลนส์ Restore + Toric (แก้ไขสายตาสั้น, ยาว, เอียง) ราคา 98,500 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมา ๆ ใช้จ่าย อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด

ราคา 72,000 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรแบบธ​รรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย

คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัยและคุ้มค่า พร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆ

ราคา 52,000 บาท

โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย โรงพยาบาลรามคำแหง

รักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป

ราคา 99,500 บาท

แพ็กเกจศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบไม่ต้องผ่าตัด

ราคา 33,000-120,000 บาท

แพ็กเกจคลอดลูกแบบธรรมชาติและทำหมัน l โรงพยาบาลรามคำแหง

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ทำหมันหลังคลอด l โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ราคา 77,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ราคา 76,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง ทำหมัน - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ราคา 81,000 บาท