หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าหรือเต้นเร็วก็อันตราย

January 30 / 2024

 

 

หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าหรือเต้นเร็วก็อันตราย !!!

 

 

 

 

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

 

 

 

หัวใจเต้นผิดจังหวะมีนับ 10 ชนิดแต่ละชนิดก็มีสาเหตุ อาการ ความรุนแรง รวมถึงวิธีการรักษาไม่เหมือนกันบางชนิดไม่มีอาการมารู้ก็ตอนมาตรวจเช็คสุขภาพหรือมาโรงพยาบาลด้วยโรคอย่างอื่น บางชนิดแค่ทำให้เกิดใจสั่น น่ารำคาญ ชนิดที่รุนแรงมากขึ้นก็ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย หน้ามืดเป็นลม หมดสติ แม้แต่หัวใจวายเฉียบพลันก็ยังเป็นไปได้ การจับตัวผู้ร้ายให้ได้เพื่อยืนยันว่าอาการผิดปกติที่เรามีนั้น ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้าใช่ เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดไหนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นการได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่มีอาการคือหัวใจสำคัญที่สุดในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

 

 

 

 

ระบบติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกลข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถส่งให้แพทย์โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล 

 

 

 

  • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดระบบติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกล ที่เรียกว่า Remote Heart Rhythm Monitoring ที่จะช่วยให้ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกได้ขณะมีอาการถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Storage) โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องนำไปส่งด้วยตัวเองทั้งนี้โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่าน แอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือที่ผู้ป่วยมีติดตัวอยู่แล้วทำให้แพทย์สามารถดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์ได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถให้การวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เร็วโดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกลเหมาะสำหรับกรณีใด? 

ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นไม่บ่อย เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือเป็นลมหมดสติซึ่งไม่สามารถตรวจพบหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวิธีตรวจอื่นๆ 

 

 

 

 

  • ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว (Atrial Fibrillation, AF) ซึ่งจะพบบ่อยในคนสูงอายุและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (stroke) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงทุกวันอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วได้มากขึ้นและสามารถให้การรักษาได้ก่อนจะเกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่ไม่ทราบสาเหตุ คนไข้กลุ่มนี้จำนวนหนึ่งมีสาเหตุเกิดจากหัวใจเต้นพลิ้ว แต่ไม่สามารถตรวจพบได้ในระยะแรก ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม จึงอาจเกิดหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ำใหม่ได้ การตรวจคลื่นไฟฟ้าให้บ่อยและนานขึ้นจะช่วยวินิจฉัยได้มากขึ้น

 

  •  ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รักษาโรคหัวใจชนิดฝัง แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจก็ล้วนมีภาระที่ต้องเข้ารับการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องที่โรงพยาบาลทุก 3-6 เดือน จึงไม่สะดวกสำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศรวมทั้งบางรายที่มีอายุมากและยุ่งยากต่อการเคลื่อนย้าย 

 

  •  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจการทำงานของเครื่องต่างๆ เหล่านี้ได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล ทุกวันนี้จึงมีการเปิดให้บริการติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกลกันบ้างแล้ว โดยมีแพทย์เป็นผู้เลือกอุปกรณ์การตรวจให้เหมาะกับโรคของผู้ป่วยแต่ละราย

 

 

 

ระบบนี้จะมาช่วยเสริมทำให้แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดการเดินทางมาโรงพยาบาลของผู้ป่วย

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก  >>  https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/292

 

 

นัดพบแพทย์คลิก

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

 

 

 

Healthy heart package (ผู้หญิง)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้หญิง)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

Healthy heart package (ผู้ชาย)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้ชาย)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

“Healthy start program” โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ดูแลหัวใจและปอดของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ราคา 3,000 บาท

บริการอุปกรณ์ตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พกพาได้

ติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกล เหมาะกับใครบ้าง ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ พบอาการไม่บ่อยเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งไม่สามารถตรวจพบหัวใจเต้นผิดจังหวะ ด้วยวิธีตรวจอื่นๆ

ราคา 12,000 บาท

บันทึกการเต้นของหัวใจในโลกยุคดิจิทัล "ป้องกันภาวะหัวใจวาย"

Multiday Patch Holter (แผ่นบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) อุปกรณ์บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแผ่น แปะติดที่หน้าอก สามารถบันทึกการเต้นของหัวใจติดต่อกันได้หลายๆ วัน

ราคา 6,000 บาท