ยังไม่สายเกินไป ที่จะมารักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

February 29 / 2024

 

ยังไม่สายเกินไป ที่จะมารักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

 

 

ถ้าเด็กมีภาวะดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ ผู้ปกครองจึงควรหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของบุตรหลานของท่าน ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เมื่อสงสัยว่าบุตรหลานมีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ให้เข้ารับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว เพื่อชะลอภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ช่วยให้บุตรหลานของท่านมีการเจริญเติบโตสมวัย

 


เด็กผู้หญิง

 

 

มีเต้านม ก่อนอายุ 8 ปี หรือไม่ สูงขึ้นเร็ว กว่าเมื่อก่อน หรือ ตัวโตเร็วกว่าเพื่อนวัยเดียวกันมีขนรักแร้ หรือ ขนบริเวณหัวหน่าวมีสิวมีกลิ่นตัวมีตกขาว มีประจำเดือน ก่อนอายุ 9 1/2 ปี

 

 

เด็กผู้ชาย

 

 

อัณฑะขนาดโตขึ้นจนสังเกตได้ชัดเจน ก่อนอายุ 9 ปี สูงขึ้นเร็วกว่าเมื่อก่อน หรือตัวโตเร็วกว่าเพื่อนวัยเดียวกันก่อนอายุ 9 ปีมีสิวมีกลิ่นตัวมีขนรักแร้ หรือ ขนบริเวณหัวหน่าวเสียงแตก

 

 

การรักษา

 

การรักษาด้วยยา GnRH agonistซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาภาวะเป็นสาวก่อนวัย ลดการหลั่งของฮอร์โมน FSH, LH จากต่อมใต้สมองกดการหลั่งของฮอร์โมนเพศจากรังไข่ช่วยให้ความสูงสุดท้ายของเด็กดีขึ้น

 

 

คำแนะนำ

 

  • เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้าง
  • พูดคุย ให้คำปรึกษากับลูกอย่างเปิดเผย บนพื้นฐานกับความจริง
  • พูดเน้นจุดเด่นของลูก ให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
  • ปรึกษาแพทย์ในกรณีต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม

 

 

รายการยา (รอบการฉีด) จำนวนเข็ม ราคา
Diphereline 3.75 mg. (ทุก 4 สัปดาห์) 3 เข็ม 26,000 บาท
Diphereline 11.25 mg. (ทุก 12 สัปดาห์) 2 เข็ม 43,000 บาท
Enantone 3.75  mg.  3 เข็ม (ทุก 4 สัปดาห์) 3 เข็ม 26,000 บาท
Enantone 11.25  mg.  2 เข็ม (ทุก 12 สัปดาห์) 2 เข็ม 44,500 บาท

 


เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์ ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่น
  • แพ็กเกจดังกล่าวซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
  • คนไข้ต้องฉีดยาให้ครบ course ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยสามารถเลื่อนการฉีดได้ไม่เกิน 1 เดือน หลังวันนัดฉีดเข็มสุดท้าย

 

 


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> สังเกตอย่างไร? ว่าลูกมีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

 

 

แก้ไข

29/02/2567

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดแบบเหมา ๆ ใช้จ่าย อุ่นใจ สบายกระเป๋า

ดูแลครอบคลุม คุ้มค่ากับราคาเหมาๆ ดูแลใส่ใจคุณแม่และลูกน้อยทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุด

ราคา 72,000 บาท

แพ็กเกจคลอดบุตรแบบธ​รรมชาติเหมาจ่าย แม่สุขใจ ลูกรักปลอดภัย

คลอดธรรมชาติสบายใจได้ในความปลอดภัยและคุ้มค่า พร้อมการดูแลครอบคลุมแบบเหมาๆ

ราคา 52,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 1 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 3,250 บาท

แพ็กเกจฝึกแก้ไขเรื่องการพูด ในเด็กทีพบความผิดปกติทางภาษา

บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเด็กทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูด

ราคา 800 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุตั้งแต่ 1 - 8 เดือน

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13

พ่อแม่ยุคใหม่ สร้างเกราะป้องกันให้ลูกด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี”

ราคา 10,500 บาท

แพ็กเกจคลอดลูกแบบธรรมชาติและทำหมัน l โรงพยาบาลรามคำแหง

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

ราคา 57,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ทำหมันหลังคลอด l โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

ราคา 77,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

ราคา 76,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง ทำหมัน - โรงพยาบาลรามคำแหง

ผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง และทำหมัน

ราคา 81,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เด็กอายุ 9 ถึง 4 ปี)

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 13,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การฉีดวัคซีน HPV ไม่เพียงช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

ราคา 19,500 บาท

กระตุ้นเปิดท่อน้ำนม

ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน เกิดจากภาวะที่น้ำนมไม่สามารถระบายออกได้จึงเกิดการคั่งค้างในเต้านมทำให้เกิดการบวมตึงและคัดเจ็บ

ราคา 1,650 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (2 เข็ม)

ปกป้องลูกน้อยจากโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 6,990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุก อีใส (สำหรับอายุ 1 - 13 ปี) 2 เข็ม

โรคอีสุก อีใส ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ราคา 4,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (1 เข็ม)

ปกป้องลูกน้อยจากโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 3,600 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุก อีใส (สำหรับอายุ 1 - 13 ปี) 1 เข็ม

โรคอีสุก อีใส ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ราคา 2,290 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 4 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 12,500 บาท