ซ้อมแผนจัดการ การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
ซ้อมแผนจัดการ การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
May 29 / 2019

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลรามคำแหง จัดฝึกซ้อมแผนจัดการ การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ
ในตะวันออกกลาง 
(MERS-CoV) เพื่อเตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมี นางชมจิตร พงษ์เสมา

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง และคุณอัญชนา ศิริวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมชมการฝึกซ้อมวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย