โรคอ้วนควรอ่าน ฟิตสมรรถภาพร่างกายให้สุขภาพดีต้องทำยังไง?

January 12 / 2024

 

 

โรคอ้วนควรอ่าน! ฟิตสมรรถภาพร่างกายให้สุขภาพดีต้องทำยังไง?
 

 

 

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 

 

คำว่า “อ้วน” แค่ได้ยินเบาๆ ก็เจ็บ เจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกาย เพราะเมื่อเริ่มอ้วนเราก็จะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ อย่างเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันในเลือดสูง หรือโรคอื่นๆ ตามมา แต่ในเมื่อยังลดน้ำหนักไม่ได้ ไหนๆ จะอ้วนแล้วแต่ก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยต้องทำยังไง

 การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดี ถ้าทำเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันที่สะสมในช่องท้องและใต้ผิวหนังให้น้อยลงได้ แถมยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ที่มากับความอ้วน และที่สำคัญช่วยให้เราสามารถลดหรือควบคุมน้ำหนักที่เห็นผลได้ชัดเจนที่สุด

แต่สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากๆ จำเป็นจะต้องเริ่มทำอย่างระมัดระวังและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเนื่องจากคนอ้วนมักจะเสี่ยงต่อการมีโรค หรือภาวะที่เป็นข้อห้ามในการออกกําลังกาย ดังนั้น การออกกำลังกายที่ให้ได้ตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จควรต้องปฏัติตามนี้

 

  • มีความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคในอนาคต
  • เข้ารับการประเมินและวางแผนการออกกำลังกายโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย
  • ออกกำลังกายในระยะแรก ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
  • กลับไปออกกำลังตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ อาจมีการเข้ามารับการประเมินความก้าวหน้าและเรียนรู้การออกกำลังเพิ่มเติมเพื่อผลที่ดีขึ้น

 

 

นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ก็มีความสำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคแบบองค์รวม เพราะเราไม่ได้มุ่งเน้นแค่การหายหรือการควบคุมโรคได้ แต่ยังต้องคำนึงถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคในอนาคต คุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย การดูแลด้านโภชนาการในแต่ละบุคคล ถือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการรักษา
 

เมื่อเริ่มอ้วนก็จะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ แต่ในเมื่อยังลดน้ำหนักไม่ได้ ไหนๆ จะอ้วนแล้วแต่ก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยต้องอ่าน

 

สนใจเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดต้องทำอย่างไร?
 

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เปิดให้บริการที่ อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน โทร. 027439999 ต่อ 3040 หรือ คลิกที่นี่

 

นัดพบผู้เชี่ยวชาญคลิก

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 

 

22/02/64

 

 

 

 

Weight Management ลดน้ำหนักให้ได้ผลและปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญ

ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล เพื่อให้ได้น้ำหนักที่พอใจ พร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรง

ราคา 15,668 บาท