แผนกกายภาพบำบัด
Physical Therapy
 


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Physical Medicine and Rehabilitation Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
 พญ.จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ JITRA WONGWIWATTHANANON
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-12.00
08.30-12.00
 น.อ.นพ.สมโรจน์ จิริวิภากร SOMROJ JIRIWIBHAKORN
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
13.00-19.00
พญ.นลินี ติยวัฒน์ NALINEE TIYAWAT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
ผู้เชี่ยวชาญการฝึกพูด
Speech and Language Therapists Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
 ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ SRIWIMON MANOCHIOPINIG            
08.00-12.00

13.00-16.00

Update 21 October 2023
Tel. 02-743-9999 Ext 2240, 2241