ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์ Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center
โรคระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สวัสดิ์ ฟองวัฒนานนท์ SAWAT FONGWATTANANONT
08.00-12.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-16.30
08.00-17.00
นพ.ภัทรชัย เฉลิมไทย PATRACHAI CHALERMTHAI  
08.00-15.00
08.00-20.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-20.00
นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล DANAI LIMMATHUROTSAKUL  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
พญ.สรรพจน์ โคมทอง SANPOJ KOMTONG
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-20.00
พญ.ถิรทัย เตรีกุล TIRATAI TEREEKUL
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-20.00
09.00-12.00
08.00-16.00
พญ.ปานวาด มั่นจิต PARNWAD MUNJIT
12.00-21.00
12.00-20.00
10.00-17.00
12.00-20.00
12.00-21.00
   
ทพ.คามิน หริณวรรณ KAMIN HARINWAN      
17.00-20.00
   
09.00-16.00Update 14 February 2024
Tel. 02-743-9999 Ext 2280, 2288, 2289