แผนกหู คอ จมูก
Ear, Nose and Throat Center

 
 


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 

หู คอ จมูก
General ENT
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ AURCHART KANJANAPITAK
13.00-14.00
นพ.สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ SURASAK KUENGHAKIT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-13.00
พญ.เพ็ญศรี เกษโกวิท PENSRI KESKOVIT
09.30-17.00
09.30-17.00
09.30-12.00
09.30-17.00
09.30-17.00
นพ.ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ PHOORIPAN ARAMWATANAPONG
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-15.00
 
08.00-15.00
08.00-17.00
พญ.ศรินทร์ญา จินดาวงษ์ SARINYA JINDAWONG
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
 
09.00-16.00
09.00-16.00
พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง THANRADA LIUMSENG
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.ลลิลทิพย์ เอียดช่วย LALINTIP EARDCHOUY
08.00-22.00
12.00-20.00
 
12.00-20.00
12.00-20.00
12.00-17.00
พญ.นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์ NILUBON TUNGSIRIPAT
08.00-14.00
08.00-16.00
08.00-18.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-12.00
พญ.นพวรรณ ล่องชูผล NOPPHAWAN LONGCHUPHON 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00  
08.00-17.00
  12.00-20.00
นพ.กิตติ คมสัน KITTI KOMSUN
14.30-19.00
18.00-22.00
14.30-22.00
นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย SUTTISAK WUTTIPUNRUANGCHAI  
17.00-22.00
17.00-20.00
พญ.วลิน รุจนเวชช์ VALIN RUJANAVEJ            
08.00-17.00
นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน WORAWAT RAWANGBAN      
08.00-20.00
นพ.สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล SATIT CHAIPRASITHIKUL    
17.00-20.00
       
รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา SURADET JARUCHINDA
14.00-17.00
นพ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ THARIT MUNINNOPPAMARD  
17.00-20.00
09.00-17.00
ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ ALONGKOT EMASITSI
09.00-12.00
นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี THANARATH IMSUWANSRI           17.00-22.00  
พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย RUTHATRAT SUPHAREOKTHAWEECHAI           17.00-20.00 08.00-17.00
พญ.สิริธร สุชาชัยศรี SIRITHORN SUCHACHAISRI      
17.00-20.00
 
17.00-20.00
 
พญ.สุคนธาวดี สุขสว่าง SUKONTAWADEE SUKSAWANG
08.00-12.00
           
นพ.สรณัฐ ทวีบูรณ์ SORRANUT THAWEBOON
12.00-20.00
17.00-20.00
       
08.00-17.00
พญ.บุญญาภา เจนวิริยะกุล BUNYAPA JENVIRIYAKUL  
08.00-20.00
 
08.00-20.00
     

พญ. นิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร NITHITA SATTARATPAIJIT

08.00-17.00
     
17.00-20.00
   
นพ. กิตติชัย มงคลกุล KITTICHAI MONGKOLKUL  
17.00-22.00
17.00-22.00
       
พญ.ธนิษฐา บวรปรัส THANITTA BOVORNPRUS
13.00-20.00
           
คลินิกนอนกรน
Snoring Clinic 
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ SURASAK KUENGHAKIT
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-13.00
พญ.เพ็ญศรี เกษโกวิท PENSRI KESKOVIT
09.30-17.00
09.30-17.00
09.30-12.00
09.30-17.00
09.30-17.00
นพ.ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ PHOORIPAN ARAMWATANAPONG
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-15.00
 
08.00-15.00
08.00-17.00
คลินิกเวียนศีรษะบ้านหมุน
Vertigo Clinic
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.นิลุบล ตั้งศิริพัฒน์ NILUBON TUNGSIRIPAT
08.00-14.00
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา SURADET JARUCHINDA
14.00-17.00
นพ.ธฤต มุนินทร์นพมาศ THARIT MUNINNOPPAMARD  
17.00-20.00
09.00-17.00
ตรวจการได้ยิน
Hearing test
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาจารย์จีรนันท์ สินธุรัตเวช JEERANAN SINDHURATAVEJ  
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
08.30-15.30
อาจารย์เดช ลุตาดูร DEJ LUTADOON    
09.00-15.00
อาจารย์คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล KHONGPOL EUASIRIRATTANAPAISAN
09.00-17.00
09.00-17.00
อาจารย์ฐิติชญา เจนอนุศาสตร์ THITICHAYA JANANUSART    
08.00-19.00
   
15.00-20.00
 
ตรวจการทรงตัว
Balance disorder test
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ ALONGKOT MASITSI
09.00-12.00

 

Update 22 December 2023
Tel. 02-743-9999 Ext 3220, 3228, 3229