แผนกศัลยกรรม
Surgery

  


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 

ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไป
General surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์ JATTURONG BHUPORNWIWAT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ศิริโรจน์ ฉันทชัยวัฒน์ SIRIROJ CHANTHACHAIWAT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.อาสา สิงห์ชินสุข ASA SINGHCHINSUK  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
นพ.ไกรสร วีรกิตติ KRAISORN WEERAKITTI  
07.45-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.มนต์ชัย ชูพงศ์ไพโรจน์ MONCHAI CHUPHONGPHAIROJ
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.ราชิต ฮากิม RACHIT HAKEEM  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.วรัญญู จิรามริทธิ์ WARANYU JIRAMARIT
09.00-17.00
 
17.00-22.00
17.00-20.00
17.00-22.00
นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ YUTHANA SETHANAND  
17.00-22.00
จันทร์(คี่)

17.00-20.00
จันทร์(คู่)

         
นพ.นนทยา ปัทมภาสพงษ์ NONTHAYA PATAMAPASPONG    
17.00 -20.00
     

08.00-17.00*
เสาร์ที่ 2,4,5

นพ.วีรชัย มหธราดล VIRACHAI MAHATHARADOL            
08.00-17.00
นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ AUCHAI KANJANAPITAK    

14.00 -15.00
(โทรนัด)

       
นพ.ไชยรัตน์ พิพิธวรรณ CHAIRAT PIRITAWAN
16.00 -20.00
           
นพ.ชนะ ภัทรสุขถวิล CHANA PATTARASUKTAWIL        
17.00 -22.00
นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล JAKRIT TIENSIVAKUN      
17.00 -22.00
 
17.00 -22.00
 
พญ.ศศพินทุ์ วงษ์โกวิท SASAPIN WONGKOVIT  
 
   
17.00-22.00
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา ALISARA SRINILTA            
13.00-17.00
นพ.บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง BUNDIT SAKULCHAIRUNGRUENG            
08.30-12.00
นพ.พลาวิต หอวิมานพร PALAVIT HOVIMARNPORN
17.00-22.00
17.00-22.00
         
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมสมอง
Neurosurgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ APIRAK BUMPENBOON
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช NOPPASIN TAKERNGDEJ   12.00-20.00 12.00-20.00   12.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
ศ.นพ.สิระ บุณยะรัตเวช SIRA BUNYARATAVEJ
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ WATANYOO PRACHAYANONT
14.00-18.00
10.30-14.00
ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ METHEE WONGSIRISUWAN
09.00-12.00
พ.ท.นพ.ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์ PADUNGCHARN NIVATPUMIN
13.00-14.00
โทรนัด
   
17.00-20.00
     
นพ.ภาณุ บุญต่อเติม PANU BOONTOTERM      
17.00-18.00
โทรนัด
 
17.00-18.00
โทรนัด
 
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมการบาดเจ็บที่มือ
General surgery and hand specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.เรวัต ชุนหสุวรรณกุล RAYWAT CHUNHASUWANKUL
09.00-20.00
17.00-22.00
17.00-22.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมริดสีดวงทวาร
Colorectal surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.คณิต สัมบุณณานนท์ KANIT SUMBOONNANONDA      
   
18.00-20.00
นพ.วรัญญู จิรามริทธิ์ WARANYU JIRAMARIT
09.00-17.00
 
17.00-22.00
17.00-20.00
17.00-22.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด
Vascular surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ SUTHAS HORSIRIMANONT

15.00-18.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
15.00-18.00
นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ SURASAK LEELAUDOMLIPI
17.00-20.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมในเด็ก
General surgery and pediatric surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สาธิต กรเนศ SATHIT KARANES
08.30-09.30
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
Plastic surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์ RUCH WONGTRUNGKAPUN
09.00-12.00
13.30-15.00
พญ.ณิชกานต์ วัฒนะประกรณ์กุล NICHAKARN WATANAPRAKORNKUL    
17.00-20.00
     
08.00-12.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
Urological surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์ CHONLACHART SITTIWICHEANWONG
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.สิทธิชน สุริยะวงศ์กุล SITTICHON SURIYAWONGKUL  
08.00-19.00
13.00-19.00
13.00-17.00
08.00-11.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย VORAPOT CHOONHAKLAY
10.00-12.00
17.00-19.00
13.00-15.30
นพ.สมเกียรติ แหลมทอง SOMKIAT LAMTHONG
 
09.00-12.00
09.00-12.00
   
09.00-12.00
นพ.เจตน์ วิงประวัติ CHADE WINGPRAWAT
10.00-12.00
นพ.เสริมสิน สินธุบดี SERMSIN SINDHUBODEE
14.00-18.00
           Update 11 January 2024
Tel. 02-743-9999 Ext 1130, 1139