แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic 


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช
General Gynecology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สมจิตต์ จิตไพฑูรย์ SOMJIT JITPAITOON
13.30-17.00
08.00-14.30
08.00-14.30
08.00-14.30
08.00-14.30
พญ.รัชนีย์ ศัตรูลี้ RATCHANEE SATRULEE
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
09.00-12.00
พญ.ศิริลักษมี โควาวิสารัช SIRILUKSAMEE COVAVISARUCH
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์ RUNGLERD INKKANUN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.วันวิสาข์ ไชยชนะ WANVISA CHAICHANA
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-17.00
 
08.00-16.00
09.00-17.00
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT   08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ THITINAN TANSATHIT
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ SRISUPA LAOPAKORN
09.00-17.00
 
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย SOMCHAI SIRICHAROENTHAI
 
 
08.00-17.00
นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ PANON KASEMSARN  
10.00-16.00
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล PIYAWAN PARIYAWATEEKUL          
17.00-20.00
08.00-17.00
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ NATTINEE SRISANTIRUJ
17.00-20.00

17.00-20.00

 
พญ.รัชดาพร ฤกษ์ยินดี RATCHADAPORN ROEKYINDEE
09.00-13.00
           
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ DUANGRUDEE PEETINARAK
13.00-20.00
17.00-20.00
       
09.00-12.00
นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ SUWACHAI INTRARAPRASERT โทรนัด appointment
ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีวัยทอง
Menopause Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.สมจิตต์ จิตไพฑูรย์ SOMJIT JITPAITOON
13.30-17.00
08.00-14.30
08.00-14.30
08.00-14.30
08.00-14.30
นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์ RUNGLERD INKKANUN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในสตรี
Gynecologic Oncology Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ SRISUPA LAOPAKORN
09.00-17.00
 
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ PANON KASEMSARN    
10.00-16.00
       
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล PIYAWAN PARIYAWATEEKU  
     
17.00-20.00
08.00-17.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก
Infertility Specialist 
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.รัชดาพร ฤกษ์ยินดี RATCHADAPORN ROEKYINDEE
09.00-13.00
           
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ DUANGRUDEE PEETINARAK
13.00-20.00
17.00-20.00
       
09.00-12.00
ผู้เชี่ยวชาญทางต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและสตรีวัยหมดประจำเดือน
Gynecologic Endocrinology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์ RUNGLERD INKKANUN
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ DUANGRUDEE PEETINARAK
13.00-20.00
17.00-20.00
       
09.00-12.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก
Maternal Fetal Medicine Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ THITINAN TANSATHIT
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย SOMCHAI SIRICHAROENTHAI
 
 
08.00-17.00
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ NATTINEE SRISANTIRUJ
17.00-20.00

17.00-20.00

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
Gynecologic Laparoscopic Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ WATCHARA PRUTTHIPONGSIT  
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
10.00-20.00
พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ SRISUPA LAOPAKORN
09.00-17.00
 
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
 
พญ.รัชดาพร ฤกษ์ยินดี RATCHADAPORN ROEKYINDEE
09.00-13.00
           
Update 4 February 2024
Tel. 02-743-9999 Ext 2220, 2229