แผนกกระดูกและข้อ
Orthopedic Center

 

 


ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center 

ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ
General orthopedics
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.วิรัตน์ ชื่นอิ่ม VIRAT CHUENIM
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
 
08.00-12.00
นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี SANGAD LIMPIWATTAKEE
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-15.00
08.00-12.30
08.00-12.30
12.00-15.00
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.ทรงไชย โตษยานนท์ SONGCHAI TOSAYANOND
17.00-19.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ RACHATA TUNGSIRIPAT
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
 
นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ NITI PRASATHAPORN  
10.00-22.00
*10.00-12.00 น. เฉพาะคนไข้ Request เท่านั้น
 
08.00-17.00
 
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค SIRISAK BURANAVATTANACHOK  
08.00-17.00
08.00-22.00
08.00-12.00
08.00-22.00
 
08.00-17.00
นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล AKARAWIT ASAWASAKSAKUL
11.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
 
09.00-16.00
09.00-16.00
13.00-16.00
นพ.วันธวัช อัมพรายน์ VANTAWAT UMPRAI
13.00-22.00
 
08.00-12.00
12.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.สิรินทร์ ชัชกุล SIRIN JAJAKULA  
17.00-20.00
17.00-20.00
นพ.ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล CHUSAKDI SUWANSIRIKUL
08.00-12.00
นพ.สหชาติ พิพิธกุล SAHACHART PIPITHKUL
13.00-17.00
17.00-20.00
นพ.มาโนชญ์ จันทรศร MANOJ CHANTARASORN
09.00-11.00

09.00-12.00
รศ.นพ.ทิพชาติ บุญยรัตพันธุ์ TIPACHART PUNYARATABANDHU
 
13.00-17.00
นพ.ภูวดล วีรพันธุ์ PUWADON VEERAPAN
12.00-17.00
นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน MONCHAI CUMNUMNAWIN
08.00-17.00
           
นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ SITHAPAN MUNJUPONG
08.00-09.00
โทรนัด
 
       
นพ.ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว CHAIWAT PIYASKULKAEW     17.00 -21.00        
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน ANAN TARACHEWIN
   
17.00-22.00
       
นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค BHASANAN SUKANTHANAK  
17.00-22.00
 
17.00-22.00
     
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล WILARAT WATROJANAKUL
08.00-17.00
17.00-20.00
     
17.00-20.00
 
นพ.ปิยะพงศ์ อินทรสมพันธ์ PIYAPONG INTARASOMPUN        
17.00-22.00
 
13.00-22.00
นพ.นราพงษ์ หังสพฤกษ์ NARAPHONG HANGSAPHUK        
17.00-22.00
17.00-22.00
 
นพ.สรศักดิ์ ศุภผล SORASAK SUPPAPHOL        
17.00-20.00
 
18.00-20.30
ผศ.นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์ YANTARAT SRIPANICH            
16.00-20.00
นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ NAPATPONG THAMRONGSKULSIRI      
17.00-22.00
 
17.00-22.00
 
นพ.รัชชานนท์ ญาติภักดี RATCHANON YARTPAKDEE
17.00-21.00
17.00-20.00
         
นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูลย์ SUTIPAT PAIROJBORIBOON
งดออกตรวจชั่วคราวไปศึกษาต่อต่างประเทศ
นพ.ภรัณยู วิไล PARUNYU WILAI
งดออกตรวจชั่วคราวไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมส่องกล้องกระดูกและข้อ
Minimally Invasive Orthopedic Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.สิรินทร์ ชัชกุล SIRIN JAJAKULA  
17.00-20.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเนื้องอกกระดูก
Orthopedic Oncology Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค BHASANAN SUKANTHANAK  
17.00-22.00
 
17.00-22.00
     
นพ.สหชาติ พิพิธกุล SAHACHART PIPITHKUL
13.00-17.00
17.00-20.00
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมมือ
Hand surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ. ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล CHUSAKDI SUWANSIRIKUL
08.00-12.00
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล WILARAT WATROJANAKUL
08.00-17.00
17.00-20.00
     
17.00-20.00
 
นพ.สรศักดิ์ ศุภผล SORASAK SUPPAPHOL        
17.00-20.00
 
18.00-20.30
นพ.ภรัณยู วิไล PARUNYU WILAI
งดออกตรวจชั่วคราวไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
Spinal Surgery Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี SANGAD LIMPIWATTAKEE
08.00-12.30
08.00-12.30
08.00-15.00
08.00-12.30
08.00-12.30
12.00-15.00
นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น SURASAK INTACHUEN
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
09.30-12.00
นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล AKARAWIT ASAWASAKSAKUL
11.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
 
09.00-16.00
09.00-16.00
13.00-16.00
ผู้เชี่ยวชาญด้านระงับการปวด อาการปวดหลัง ปวดคอ
Pain Specialist
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ SITHAPAN MUNJUPONG
08.00-09.00
โทรนัด
           
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา (ส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่)
Sports Medicine, Arthroscopic surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ NITI PRASATHAPORN  
10.00-22.00
*10.00-12.00 น. เฉพาะคนไข้ Request เท่านั้น
 
08.00-17.00
 
08.00-17.00
08.00-17.00
นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค SIRISAK BURANAVATTANACHOK  
08.00-17.00
08.00-22.00
08.00-12.00
08.00-22.00
 
08.00-17.00
นพ.วันธวัช อัมพรายน์ VANTAWAT UMPRAI
13.00-22.00
 
08.00-12.00
12.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
 
นพ.นราพงษ์ หังสพฤกษ์ NARAPHONG HANGSAPHUK        
17.00-22.00
17.00-22.00
 
นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ NAPATPONG THAMRONGSKULSIRI      
17.00-22.00
 
17.00-22.00
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
Orthopedic Foot & Ankle Surgery
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน ANAN TARACHEWIN
   
17.00-22.00
       
ผศ.นพ.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์ YANTARAT SRIPANICH            
16.00-20.00
Update 21 October 2023
Tel. 02-743-9999 Ext 1160, 1169