ศูนย์หัวใจ  Heart Center
ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน  Stroke Center
ศูนย์กระดูกและข้อ  Orthopedic Center
ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
Diabetic Foot, Vasculor Surgery
แผนกอายุรกรรม Internal Medicine
โรคสมองและระบบประสาท Neurology
โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Endocrinology and Metabolism
โรคระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal
โรคติดเชื้อ Infectious Disease
โรคเลือด Hematology
โรคข้อ Rheumatology
โรคไต Nephrology
โรคมะเร็ง Oncology
โรคปอด Pulmonology
แผนกศัลยกรรม Surgery
แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ Cardiac Arrhythmia
แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
Cardiac Rehabilitation
แผนกสูติ-นรีเวช
Obstetrics and Gynecology Clinic
แผนก หู คอ จมูก 
Ear, Nose and Throat Center
แผนกตา Eye Center
แผนกเด็ก Pediatrics Center
แผนกผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์
Dermatology & Laser Center
แผนกกายภาพบำบัด Physical Therapy
แผนกจิตเวช Phychiatry
แผนกทันตกรรม Dental Center

โรคไต
Nephrology
แพทย์/DOCTOR
อาทิตย์/Sun
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wen
พฤหัส/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย THANOMSAK ASAWADILOCKCHAI
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-16.00
นพ.ธานินทร์ ศิริมงคลรัตน์ THANIN SIRIMONGKOLRAT
08.00-14.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-14.00
นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ SIROTE KHUNAPORNPHAIROTE  
09.00-13.00
09.00-13.00
12.00-20.00
12.00-22.00
08.00-20.00
08.00-22.00
พญ.อัญชลี เทียมสิงห์ ANCHALEE THIAMSINGHA
10.00-16.00
 
10.00-12.00
   
นพ.สุรสีห์ พร้อมมูล SURASEE PROMMOON
17.30-19.30
นพ.ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์ THANAWAT TOSUKHOWONG
08.00-12.00
08.00-12.00
พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ WARANGKANA PICHAIWONG
 
16.00-18.00
 
ผศ.นพ.ธนรร งามวิชชุกร TANUN NGAMVICHUKORN            
13.00-18.00
พญ.ศุภพิชญา ภิรมย์ SUPITCHAYA PHIROM            
12.00-22.00


Update 21 October 2023
Tel. 02-743-9999 Ext 2000, 2022, 2023, 2030